Den internasjonale Ibsenprisen 2016

Den internasjonale Ibsenprisen

Vinnere

 • Forced Entertainment

  Da Forced Entertainment fikk den internasjonale Ibsenprisen i 2016, ga juryen følgende uttalelse:

  "Forced Entertainment har skapt sitt eget performative rom i teaterets historie. Her utspilles teaterets konvensjoner, og her rives de fra hverandre. Den innflytelsesrike teatergruppen er en aktør som anerkjenner teatret som en sentral stemme i samfunnet, og som oppriktig og dedikert reiser teateret som arena for samfunnsdebatt; Et åpent, refleksivt og poetisk rom med etisk og samfunnsmessig verdi.

  Forced Entertainment ble grunnlagt i Sheffield i 1984 og har brukt over 30 år på å skape teater som 'stiller spørsmål og skaper drømmer'. Kompaniet er en inspirasjon til utøvere verden over. Med skuespillere som utelukkende snakker til publikum fra en visuelt nedstrippet scene, skaper de utsøkt og dyptgående teater.

  Gjennom tre tiår har det britiske kollektivet utforsket overraskende, provoserende og henførende virkemidler til å skape forestillinger der grensene mellom teater og virkelighet utviskes. Her synliggjøres det ofte vage skillet mellom å være vitne til en virkelig hendelse og det å være del av en fiktiv handling, det hele utført med kløkt og leken ironi. Forced Entertainment viser hvordan hendelser opptrer i den individuelle bevisstheten og arbeider i grenselandet mellom fiksjon og virkelighet, drøm og realitet.

  En del av deres avantgardistiske teaterspråk har fra begynnelsen av bestått i å tøye grensene for det visuelle og å jobbe med barn eller unge, i tillegg til å utvikle samarbeid med andre kunstnere. Forced Entertainment har utviklet et eget teatralt språk som ikke er basert på en representasjon av verden utenfor teaterscenen. Det er snarere et språk som tar inn over seg teatersituasjonens virkelighet som oppdiktet og spekulativ, i tillegg til å være et faktisk og virkelig fysisk rom - et språk de har utforsket i 30 år.

  Fra denne grunnholdningen, og under kunstnerisk ledelse av Tim Etchells, har kompaniet utviklet et nytt forhold mellom utøvere og publikum, og mellom nye fortellerteknikker og nye teatrale uttrykk. Forestillingene til Forced Entertainment er ikke illusoriske, men snarere fantasifulle, ikke politiske som i agiterte, men de gir en ny form for erkjennelse gjennom kunstnerisk praksis. På denne måten manes tilskueren til en opplevelse av å eksistere i en annen verden - den tiden forestillingen varer.

  I Tomorrow's Parties spekulerer to skuespillere i fremtiden ved å veksle mellom utopiske og dystopiske fortellinger: 'I fremtiden kommer robotene til å gjøre alt for oss... eller så kommer vi til å gjøre alt for robotene. I fremtiden vil det ikke finnes så mange mennesker... eller det vil være så mange mennesker at det føles som om vi befinner oss inne i et fullstappet tog. Hele tiden.'

  I The Notebook møter vi et par tvillingbrødre under andre verdenskrig. Skuespillerne leser fra manus som om det var deres egne dagbøker - derav tittelen. Tvillingbrødrenes naivitet og barnlighet får krigens brutale virkelighet til å fremstå nærmest eventyraktig.

  Slik evner Forced Entertainment å gjøre sitt publikum til kritiske vitner fremfor passive tilskuere, og utfordrer tilskuerne til å ta standpunkt i etiske og politiske spørsmål. Om den eksperimentelle gruppens formspråk ligger langt fra Ibsens samtidsdramatikk, ligger samfunnsperspektivet i forestillingene desto nærmere. For teatret er en del av samfunnet, det påvirker samfunnet - og endrer det. Gjennom forestillingene tar de publikum med inn i sin alternative virkelighet på en svært uvanlig og frigjørende måte.

  Forced Entertainments virke hviler ikke i en form, en stil eller en tradisjon, men representerer en søkende og fornyende kraft, i stadig kreativ utforskning av hva teatret er og hva det kan være. Og det på en måte som har endret teatrets muligheter. Ikke bare for denne, men også for fremtidige generasjoner av teaterkunstnere. En pris til Forced Entertainment er derfor en pris til hele den dynamiske, utfordrende og kollektive prosessen som teater er, og for det teatret kan være i fremtiden.

  Når komiteen velger å gi prisen til denne stadig overraskende og ikke minst underholdende teatergruppen, er det fordi Forced Entertainmenet fornyer og utfordrer teatret, og til fulle anerkjenner og utnytter den potente kraften som ligger i kunstformen."

  KILDE:

  Ibsen Awards, www.ibsenawards.com, 30.03.16, http://www.internationalibsenaward.com/translations-2016/juryens-begrunnelse-20162/

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)