Pernillestatuetten / Bergen Teaterforenings ærespris

Beskrivelse

Bergen Teaterforening deler ut flere priser, hvorav æresprisen, også kalt Pernille-statuetten, er en av dem.

Pernillestatuetten utdeles én gang i året til en scenekunstner i Bergen; en skuespiller, danser, instruktør, koreograf, scenograf, komponist, musiker eller dramatiker. Grunnlaget for utdelingen skal være en stor prestasjon i det foregående året. Dette kan også gjelde stor kunstnerisk innsats over lengre tid.

Styret i teaterforeningen fungerer som jury. Alle medlemmer av Bergen Teaterforening kan komme med forslag til priskandidater. Den endelige avgjørelsen fattes imidlertid av styret.

KILDER:

Bergen Teaterforening, teaterforeningen.no, 03.10.2011, http://www.teaterforeningen.no/,

Bergen Teaterforening, teaterforeningen.no, 23.01.2017, http://teaterforeningen.no/vinnere-pernillestatuetten/

Prisutdelinger

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)