Over Ævne. Annet Stykke

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Over Ævne. Annet Stykke

Over Ævne. Annet Stykke (1895), AKA Over Ævne II, er et skuespill av Bjørnstjerne Bjørnson, skrevet som åpningsforestilling til Nationaltheatret.

Over Ævne II beskriver en streikekonflikt i en liten norsk industriby. De utsultede arbeiderne ledes av den intellektuelle prestesønnen Elias Sang. Fabrikkeier Holger innkaller landets 100 mektigste fabrikkeiere til møte i sin private middelalderborg. Nå skal direktørene, bak lukkede dører, danne en mot-organisasjon, og for all framtid knuse arbeidernes opprør og krav. Da blir smeller det.
Kilde: OVER EVNE III, http://www.overevne.no/, 08.10.2010, http://www.overevne.no/front/