Over Evne III

Over Evne III (2010) av Pia Maria Roll og Marius Kolbenstvedt i samarbeid med Finn Iunker og Drude von der Fehr. Utgangspunktet for produksjonen Over Evne III er Bjørnsons skuespill Over Ævne. Andet Stykke (1895), skrevet til åpningen av Nationaltheatret. Til Over Evne III har dessuten dramatiker Finn Iunker skrevet en egen satire, kalt Cirka pari.

Informasjon

(Objekt ID 7066)
Objekttype Produksjon
Premiere 20. jan. 2010
Produsert av Pia Maria Roll, Marius Kolbenstvedt
Coprodusenter Black Box teater
Basert på Over Ævne. Annet Stykke av Bjørnstjerne Bjørnson; Cirka pari av Finn Iunker
Publikum Ungdom, Voksne
Språk Norsk
Uttrykksformer Teater, Dokumentar, Biografisk teater, Satire, Debatt, Foredrag, Metateater
Spilleperiode 20. jan. 2010  
Nettsted OVER EVNE III

Krav til spillested

Blending Ja
Les mer

Forøvrig framstår Over Evne III som en form for engasjert og iscenesatt diskusjonsteater, der scenekunstneren Pia Maria Roll diskuterer ivrig, engasjert, fortvilet, hissig og alvorlig med Bjørnson og med sine medaktører, deriblant professor i almenn litteraturvitenskap, Drude von der Fehr og hennes sønn, kunstneren Marius von der Fehr, varsleren Kari Breirem og korrupsjonsjegeren Nigel Krishna Iyer.

Om Bjørnsons originaltekst skriver gruppen:

"I 1895 skrev Bjørnstjerne Bjørnson Norges første selvmordsbomberdrama som åpningsforestilling til Nationaltheatret. Stykket beskriver en streikekonflikt i en liten norsk industriby. De utsultede arbeiderne ledes av den intellektuelle prestesønnen Elias Sang. Fabrikkeier Holger innkaller landets 100 mektigste fabrikkeiere til møte i sin private middelalderborg. Nå skal direktørene, bak lukkede dører, danne en mot-organisasjon, og for all framtid knuse arbeidernes opprør og krav. Da smeller det."

Slik omtales forestillingen i programmet til Black Box Teater:

"Makteliten låser seg inne i borgen for å ta nasjonens viktigste beslutninger unndratt enhver for form demokratisk prosess: Bjørnson bilde er like relevant i dag, som for 115 år siden. Vekst og velstand innbyr ikke til motforestillinger. Hvor mange tilfeller av maktutøvelse i lukkete rom pågår egentlig rundt oss? Er det her beslutningene som styrer våre liv egentlig blir tatt? Er det parlamentariske demokrati bare et tåketeppe, hvis oppgave er å la velgerne sveve i den tro at de har innflytelse over sine egne liv?

Eller – for å si det på en annen måte: Er makten slik innrettet at Bjørnstjerne Bjørnsons konflikt i Over Ævne II blir like aktuell i hver eneste generasjon fremover?

I stedet for å reprodusere Bjørnsons tekst, har Roll/Kolbenstvedt funnet dokumentariske paralleller til Bjørnsons karakterer i vår egen tid. Hvordan møter man den skjulte, konsentrerte makten? Med raseri og aksjon? Med reform og kompromiss? Med dialog og tilgivelse? Vi møter et bredt spekter av mennesker som har ulike erfaringer av makt og avmakt: den radikale presten, korrupsjonsjegeren, de polske bygningsarbeiderne, varsleren, direktøren, den revolusjonære kunstaktivisten, metafysikeren. Men unntak av Roll er ingen av forestillingens aktører skuespillere, men invitert inn i teateret i kraft sin kunnskap, sin erfaring og sitt engasjement."

Forestillingen ble laget i det såkalte Bjørnsonåret 2010, som markerer hundreårsdagen for Bjørnstjerne Bjørnsons død. Pia Maria Roll og Marius Kolbenstvedt har tidligere samarbeidet med forestillingen The Street Scene (2009).

Over Evne III er støttet av Norsk kulturråd og Fond for lyd og bilde.

Finn Iunkers artikkel om Cirka pari kan du lese her.

Seminaret som ble arrangert av Septia Group i forbindelse med forestillingen kan du lese om her.

Marius von der Fehrs manifest kan leses her.

KILDER:

Black Box Teater Oslo, http://www.blackbox.no/, 08.10.2010, http://www.blackbox.no/content/titlePresentation.php?tid=2029&displayNav=false

Epost fra Pia Maria Roll, 06.08.2015

OVER EVNE III, http://www.overevne.no, 08.10.2010, http://www.overevne.no/front/

Spilleplan
28. mai. 2011Store scene (Marstrandgata) – Annet
27. mai. 2011Store scene (Marstrandgata) – Annet
26. mai. 2011Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
21. mai. 2011Teaterhuset Avant Garden – Annet
20. mai. 2011Teaterhuset Avant Garden – Forestilling
24. okt. 2010Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
23. okt. 2010Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
31. jan. 2010Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
30. jan. 2010Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
29. jan. 2010Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
28. jan. 2010Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
27. jan. 2010Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
22. jan. 2010Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
21. jan. 2010Store scene (Marstrandgata) – Forestilling
20. jan. 2010Store scene (Marstrandgata) – Urpremiere
Presseomtale

Elin Høyland, Tikkande teaterbombe, 29.11.2010, Morgenbladet [Oslo]:
"Tikkande teaterbombe" - Med Over Evne III gir Black Box Teater Bjørnson-året ein pangstart."

Anette Therese Pettersen, Vekkelsesmøte, 22.01.2010, Dagsavisen [Oslo]: 
"Kjærligheten til scenekunsten, som også var sterkt tilstedeværende i Rolls forrige forestilling, lyser sterkt. Selv om Roll trekker seg fra teaterrevolusjonen Marius von der Fehr ypper til, så kaster de her en aldri så liten molotovcocktail. Hvor der er vilje er der vei."

Anne Helene Valberg, Inderlig budskap i ei kritisk tid, 21.01.2010, scenekunst.no [Oslo]:
"Over Evne III er temmelig løst skrudd sammen. Men det kunne kanskje ikke blitt gjort på noen annen måte når de som står på scenen ikke er skuespillere. De er ordentlige mennesker med et inderlig budskap. Og de ber oss om å hjelpe dem, for alene vil de få hodet hogget av idet de stikker det fram. Den hyperrealistiske formen Over Evne III har fungerer svært godt. Dette er glitrende og ekte teater, ikke minst fordi hver og en av dem som står foran oss virkelig vil noe med det de sier. Rolls forestilling gaper over et stort materiale, men har også et stort budskap om å tørre å fremme forandring, utvikling og rettferdighet. [...] Over Evne III er modig, utleverende, morsomt, gripende og inspirerende. Vi går ut med en revolusjonær tanke i hodet: Un otro mundo es posibile – en annen verden er mulig."