Lysistrata

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Lysistrata

Lysistrata er en komedie av Aristofanes, skrevet 411 fvt.