Robin Hood

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Robin Hood

Robin Hood er en legende, forfatter ukjent. Legenden er enten basert på flere ballader fra 1400-tallet, eller den la grunnlaget for de samme balladene.