Gildet på Solhaug

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Om Gildet på Solhaug

    Gildet på Solhaug (1855) er et skuespill av Henrik Ibsen. Gildet på Solhaug ble skrevet i 1855 og utgitt i 1856.

    Stykket ble urfremført på Det Norske Theater i Bergen 2. januar 1856. Ibsen jobbet selv som instruktør ved teatret på dette tidspunktet og hadde ansvar for produksjonen. Les mer om urfremførelsen her.