Jesus blir freista i ørkenen

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Jesus blir freista i ørkenen

Jesus blir freista i ørkenen er en kort scenetekst av Anne Holtan, skrevet for og først vist for publikum i Det Norske Teatrets dobbeltforestilling Bibelen. Teksten bruker også orignalt språk fra Bibelen.

Alle forestillingens tekster var basert på Bibelen.