Læresveinane ved leirbålet

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Læresveinane ved leirbålet

Læresveinane ved leirbålet er en kort scenetekst av Anne Holtan med hjelp av Maria Magdalena-evangeliet og Thomasevangeliet, skrevet for og først vist for publikum i Det Norske Teatrets dobbeltforestilling Bibelen.

Alle forestillingens tekster var basert på Bibelen.