Kain og Abel

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Kain og Abel

Kain og Abel er en kort scenetekst av Carl Morten Amundsen og José Saramago, skrevet for og først vist for publikum i Det Norske Teatrets dobbeltforestilling Bibelen.

Alle forestillingens tekster var basert på Bibelen.