Ole Brumm

Ole Brumm er en teddybjørn Alan Alexander Milne skrev flere historiesamlinger om. Den første boka het Winnie-the-Pooh og kom ut i 1926 (norsk oversettelse kalt Ole Brumm i 1932), fulgt av The House at Pooh Corner i 1928 (norsk oversettelse Ole Brumm og vennene hans, 1947).

Totalt finnes det nå rundt 70 Ole Brumm-utgivelser på norsk.

Den første oversettelsen ble gjort av Rikka Bjølgerud Deinboll, den andre av Mathilde Oftedal, men på 1970-tallet gjorde Thorbjørn Egner nyoversettelser, forkortet og forandret. I 1993 utga Tor Åge Bringsværd og Marianne Koch Knudsen en ny, revidert og komplett oversettelse av de to første bøkene, bok to under tittelen Huset på Bjørnehiet.

A. A. Milnes diktbok When We Were Very Young fra 1924 inneholder også et dikt om Ole Brumm, og i diktboka Now We Are Six er det flere vers som kan knyttes opp mot Brumm og vennene hans. Disse versene kom i norsk oversettelse i 1993 og 1994, oversatt av Tor Edvin Dahl og med boktitlene Da vi var veldig små og Nå er vi seks.

I Den Store Ole Brumm-boka (Gyldendal, 1995), er alle A. A. Milnes Ole Brumm-tekstene samlet i norsk språkdrakt. Det eri Bringsværd og Dahls oversettelser som er brukt.

Alle bøkene ble opprinnelig illustrert av E. H. Shepard. Siden har også Disney-konsernet lagd sine Ole Brumm-versjoner.

Informasjon

(Objekt ID 21740)
Objekttype Originalverk
Originaltittel Winnie-the-Pooh, The House at Pooh Corner, When We Were Very Young, Now We Are Six
Verktype Litteratur
Originalspråk Engelsk