En hellig Aften

VerktypeManus

Opphavsperson

Produksjoner

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Om En hellig Aften

    En hellig Aften (1895) er et musikkspill av Gerhard Rosenkrone Schjelderup.