Tittel (33) Filtype Last ned
Anmeldelse av Claus Bue i Teaterbladet av fagboken Skuespillerkunst pdf Last ned
Anmeldelse av Eilif Straume i Aftenposetn av fagbøkene Regikunst og Skuespillerkunst pdf Last ned
Anmeldelse av Fredrik Rütter i Aftenposten av boken DD/Danddesign (Teater & Eftf. AS 2001) pdf Last ned
Anmeldelse av Geir Vestad i Hamar Arbeiderblad av fagbøkene Regikunst og Skuespillerkunst pdf Last ned
Anmeldelse av Marianne Apenæs i Barsta!/NAT-nytt av fagbøkene Regikunst og Skuespillerkunst pdf Last ned
Anmeldelse av Svein Galdsø i Drama av fagbøkene Regikunst og Skuespillerkunst (Tell Forlag AS 1991) pdf Last ned
Anmeldelse av Svein Gladsø i Drama av fagbøkene Regikunst og Skuespillerkunst pdf Last ned
Arbeidsmanus fra Musidra Teaters produksjon "Tilfellet Torgersen" (1973) pdf Last ned
Artikkel av Helge Reistad i Arbeiderbladet pdf Last ned
Artikkel av Helge Reistad om Dansdesign fra 1978 til 2011 pdf Last ned
Artikkel av Helge Reistad om Musidra Teater fra 1971-1981 pdf Last ned
Artikkel om teater for barn av IdaLou Larsen i Nationen pdf Last ned
Bok om Ur-produksjoners produksjon Off (2013). pdf Last ned
Brosjyre for Mental Barnehjelp, Helge Reistad og Leif Hernes' produksjon Som om... pdf Last ned
Debattinnlegg i Aftenposten av Helge Reistad og Eyvind Solås pdf Last ned
Essay av Helge Reistad i Klassekampen om Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen pdf Last ned
Intervju i Dagbladet med Helge Reistad i forbindelse med produksjonen Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Intervju med Helge Reistad av Bengt Calmeyer i Arbeiderbladet pdf Last ned
Intervju med Helge Reistad av Bjørn Øyvind Engh i Dagbladet pdf Last ned
Intervju med Helge Reistad av Geir Vestad i Hamar Arbeiderblad pdf Last ned
Intervju med Helge Reistad i Klassekampen av Inger-Margrethe Lunde pdf Last ned
Kommentar av Helge Reistad i Arbeiderbladet om Dansedesigns produksjon Tempelsøvn (1992) pdf Last ned
Koreografi ute. Fagbok om dansekunst ute (2009) pdf Last ned
Manus for Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Portrettintervju i Aftenposten av Helge Reistad pdf Last ned
Portrettintervju om Helge Reistad i Hamar Arbeiderblad (1985) pdf Last ned
Portrettintervju om Helge Reistad i Klassekampen (2015) pdf Last ned
Program for Dramatisk Klubb ved Hamar Lærerskoles produksjon Faust (1963) pdf Last ned
Program for Musidra Teaters 15-årsjubileum i 1986 pdf Last ned
Program for Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Prosjektrapport for Klomadu og Musidra Teaters produksjon Arransikt og stjernefolket (1987) pdf Last ned
Undervisningsmateriale for skolen for Klomadu og Musidra Teaters produksjon Arransikt og stjernefolket (1986) pdf Last ned
dd/dansdesign. Fagbok om dansekompaniet Dansdesign (2000) pdf Last ned

Helge Reistad

Helge Reistad (født 1942) er en norsk forfatter, fotograf, regissør og teaterpedagog (førsteamanuensis). Reistad har skrevet og vært redaktør for flere fagbøker rettet mot drama og teaterundervisning på høgskoler og universitet.

Reistad var leder for Musikk-/Teaterlinjen ved Romerike Folkehøgskole i flere år fra 1966, og i 1971 stiftet han og komponist Eyvind Solås  Musidra Teater sammen med 6 tidligere musikk-/teaterelever. Han har satt i scene et tyvetalls profesjonelle teaterforestillinger, blant annet Tilfellet Torgersen (1973) som var spesialskrevet av Jens Bjørneboe. Han har også instruert syv NRK-fjernsynsproduksjoner beregnet for barn.

Her finner du en oversikt over Helge Reistads privatarkiv.

Informasjon

(Objekt ID 1915)
Objekttype Person
Født 1942
Funksjoner Forfatter, Regissør, Pedagog, Fotograf
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Mann
Epost helgereistad@me.com
Adresse Oslo
Nettsted HELGEREISTAD.COM

Annen info

BIBLIOGRAFI

Reistad, Helge (1986): Barn, teater og tv, skriftserie nr. 2/86, Barnevernsakademiet, Oslo.

Reistad, Helge (red.) (1991): Regikunst, Tell forlag, Asker.

Reistad, Helge (red.) (1991): Skuespillerkunst, Tell forlag, Asker.

Hernes, Horn, Reistad (1993): Lek dans teater, Tell Forlag, Asker.

Hernes, Horn, Reistad (1993): Teater for barn, Tell Forlag, Asker.

Hernes, Reistad, Sæter (1996): Teaterproduksjon 1, Tell forlag, Asker.

Reistad, Helge (red.) Borg m.fl. (1997): Dansekunst 1, Tell forlag, Asker.

Reistad, Helge (red.) Borg m.fl. (1998): Dansekunst 2, Tell forlag, Asker.

Hernes, Reistad, Sæter (1998): Teaterproduksjon 2, Tell forlag, Asker.

Reistad har utgitt to kunstfagbøker på forlaget Teater & Eftf. AS og to foto-reportasjebøker på forlaget Steffen grafisk tilrettelegging. Reistad har fra 2005 vært bilderedaktør /fotograf for ni nye bøker i serien Scenetreff  (i fagene dans og drama) for VGS kl. 1-3 på Tell forlag (2010).  

2011 Dansdesign 1978-2011, 33 år i dansekritikernes søkelys

2012 SE MEG-et personlig essay, basert på eget levd liv.

Les mer

Helge Reistad var med på å stifte og lede Landslaget Lærerskoleteatret 1961, Landslaget Teater (Drama) i Skolen 1962, Norsk Teatersentrum 1977 og Norsk Amatørteaterråd 1980.

Helge Reistad har siden 1984 hatt personlig kompetanse som 1. amanuensis i drama.

Helge Reistad var den første faglige og administrativ leder av dramaseksjonen ved Barnevernsakademiet og ledet utviklingen av dramafaget fra 1972. Reistad planla og startet opp landets første halvårsenhet i drama i 1976-77, og mellomfagsenheten ”Teater for barn” i 1993 og den flerfaglige fordypningsenheten "Spillerom" våren 2000. Han har undervist i forskningsmetode i kunstfag ved hovedfaget i førskolepedagogikk ved Barnevernsakademiet, (senere innlemmet i Høgskolen i Oslo). Han ledet drama fordypning (FFD) og enheten "Spillerom" og holdt fellesforelesninger for grunnutdanningsstudentene ved Høgskolen i Oslo helt til han ble innvilget seniorstipend i 2002. En utstilling av egne digitaliserte og nettbaserte FoU-arbeider, fotografier, videoer, TV-produksjoner og artikler, ble presentert ved avslutningen av FoU-arbeidet ved Høgskolen i Oslo i 2004 (www.helgereistad.com).

Helge Reistad har vært sensor i drama/teater ved de fleste høgskoler i Norge, og har deltatt i en rekke råd og utvalg, blant annet i et 30-talls faglige utvalg ved søknader om opprykk i høgskolesystemet.

Reistad satt i styret til Stiftelsen Danseinformasjonen (tidlg. Senter for Dansekunst) i perioden 2000-2002. Dette var perioden styret arbeidet med realiseringen av Dansens Hus.

Etter at Helge Reistad ble innvilget uføretrygd i 2004 pga. senskader av polio, har han arbeidet deltid som frilans forfatter, fotograf og bilderedaktør.

Helge Reistad har mottatt utdanningsstipend fra The British Embassy (1969), FOU-stipend fra arbeidsgiver (fra 1985) og flere forfatterstipend fra NFF-Norsk faglitterær forfatter- og oversetter forening

NRK produksjoner som ikke vises i oversikten under:

1968:  Rofomudra,  Glimt fra en collage laget av elever ved Romerike Folkehøgskole.

1969:  Hvis...,  En musicollage laget i samarbeid mellom musikkstudenter og medlemmer av NRKs jentekor på et musikkdramatisk seminar på Romerike folkehøgskole. 

KILDE:

Helge Reistads privatarkiv. Giver: Helge Reistad, 27.09.2015

Utdanning

1969-70  Postgraduate,  ved Central School of Speech and Drama, London, England

1967       L.R.A.M. - Mime, teacher - eksamen ved Royal Academy of Music, England.

1966         Teaterinstruktør-utdanning,  Assosiate of the Drama Board

1965-66   Rose Bruford Training College of Speech and Drama, Sidcup, Kent, England

1960-64   Lærerhøgskolen i Hamar, Norge.

Tilknyttet