Tittel (24) Filtype Last ned
Anmeldelse av Asbjørn Krogness i Demokraten av Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Anmeldelse av Bengt Calmeyer i Arbeiderbladet av Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Anmeldelse av Jo Ørjasæter i Nationen av Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Anmeldelse av Odd-Stein Anderssen i Aftenposten av Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Anmeldelse i Dagbladet av Thor Ellingsen av Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Anmeldelse i Morgenbladet av Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Arbeidsmanus fra Musidra Teaters produksjon "Tilfellet Torgersen" (1973) pdf Last ned
Artikkel av Helge Reistad om Musidra Teater fra 1971-1981 pdf Last ned
Brev fra Ullersmo Landsfengsel angående Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Brev til Helge Reistad fra Ullersmo Landsfengsel i forbindelse med produksjonen Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Essay av Helge Reistad i Klassekampen om Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen pdf Last ned
Forhåndsomtale i VG av Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Forhåndsomtale i VG av produksjonen Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Innlegg av Kjell Johanssen i Arbeiderbladet om Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Interpellasjon til Stortinget, produsert av Toregersenkomiteen i 1973 pdf Last ned
Intervju i Dagbladet med Helge Reistad i forbindelse med produksjonen Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Intervju i Dagbladet med Jens Bjørneboe i forbindelse med produksjonen Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Jens Bjørneboes skuespill Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Kommentar av Michael Grundt Spang i VG om Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Manus for Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Notis i Dagbladet om produksjonen Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Notis om produksjonen Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned
Portrettintervju om Helge Reistad i Hamar Arbeiderblad (1985) pdf Last ned
Program for Musidra Teaters produksjon Tilfellet Torgersen (1973) pdf Last ned

Tilfellet Torgersen

Tilfellet Torgersen (1973) var en teaterproduksjon av Musidra Teater. Tilfellet Torgersen var basert på Jens Bjørneboes skuespill med samme tittel - et skuespill Bjørneboe skrev på oppfordring fra Helge Reistad. Produksjonen hadde premiere på Club 7 våren 1973. Samme vår spilte den på Chateau Neuf og Henie Onstad Kunstsenter og på turné til Bergen og Trondheim.  Etter hver forestilling ble politibetjenter, advokater, tidligere innsatte og andre invitert til å delta i diskusjoner med publikum. Produksjonen ble det største teaterprosjektet Musidra har vært involvert i.

Regissør var Helge ReistadPer Skjølsvik spilte Torgersen.

I dette essayet (8. juli 2015) skriver Helge Reistad om arbeidsprosessen med Tilfellet Torgersen. Prosessen blir også beskrevet av Reistad i denne artikkelen  (1984) om Musidra Teaters første 10 år.

Informasjon

(Objekt ID 50788)
Objekttype Produksjon
Premiere 25. jan. 1973
Produsert av Musidra Teater
Basert på Tilfellet Torgersen av Jens Bjørneboe
Publikum Voksne
Antall publikum 5000
Antall hendelser 25
Språk Norsk
Uttrykksformer Teater, Debatt, Politisk teater, Absurd teater, Farse
Spilleperiode 25. jan. 1973  —  1973
Spilletid 1 time
Les mer

Jens Bjørneboe skrev følgende i programmet til Musidras debatt-spillTilfellet Torgersen:

"For noe over 1 år siden, i slutten av 1971 kom Helge Reistad til meg med ideen om å lage et kortfattet skuespill om Torgersen-saken, bergenet på T.V.-framførelse. På dette tidspunkt trodde jeg selv som folk flest, at Fredrik Torgersen var skyldig i drapet i Skippergt. 6b natten til 7. des. 1957, men jeg mente også at dommen var uhyrlig, og at prosessen mot han var blitt ført på en for rettsikkerheten ikke betryggende måte. Jeg var også klar over at Torgersen var blitt dømt uten bevis, bare på basis av indisier. Årsaken til jeg gikk ut fra at han var skyldig, var mer enn noe annet et fullstendig oppdiktet rykte om likskjending som først ble slått opp på første side over 4 spalter i Arbeiderbladet, og samme dag dementert av Dagbladet etter intervju med kriminalsjefen, og som siden da har levet sitt eget liv hos publikum og i avisspalter. Ettersom jeg stadig satte med grundigere inn i den idag svært omfattende Torgersen-saken, viste det seg at ingen av indisiene tålte å konfronteres med et kritisk blikk. Og hovedvitnemålet fra mannen som hadde hevdet å ha sett Torgersen komme ut av Skippergt. 6b drapsnatten, viste seg helt verdiløst. Kort sagt, det gikk opp for meg at det ikke fantes den ringeste saklige grunn til å anta at Torgersen var drapsmannen. Etter flere måneders undersøkelser kom jeg til den oppfatning jeg har idag: Torgersen kan ikke være den skyldige. Helge Reistad hadde for lenge siden trådt i berøring med NRK og mødt en viss interesse der, men da saken viste seg å bli alvor, materialet mer beklemmende, trakk man seg tilbake. Det overrasket meg ikke. Etter nærmere 1 års arbeid med gjennomgåelsen av presse- og saksdokumenter, en omfattende korrespondanse med Torgersen selv, samtaler med mennesker som kjente saken, kontakt med helt nye vitner som kom til osv. osv., hadde jeg et såpass godt overblikk over materialet at jeg kunne skrive en ialt vesentlig korrekt rekonstruksjon av hele straffeprosessen.

Helt naturlig fikk den en dramatisk form og ble til et skuespill i kolossalt format med spilletid 3-4 timer. Bokutgaven vil med henblikk på dokumentarverdien blit trykket in extenso, som "lesedrama". Det er denne rekonstruksjonen i aktstykker som ligger til grunn for aftenens oppførelse. Den sceniske adaptasjon er foretatt med frie hender av Hege Reistad og hans medarbeidere."

Tilfellet Torgersen var en nyskapende teaterproduksjon i sin tid. Det ble brukt film, lydbilder med autentiske opptak fra isolat på Ullersmo (intervju med Torgersen på cella), lysbilder med autentiske avisoverskrifter. Realistisk teater ble blandet med farse, sort teater, absurde og barokke scener og talekor.


KILDER:

Førland, Tor Egil: Club 7. Pax Forlag A/S Oslo 1998.

Helge Reistads privatarkiv. Giver: Helge Reistad, 27.09.2015

Ugelstad, Caroline M. (red): Høvikodden Live 1968-2007, Henie Onstad Kunstsenter. Kolofon 2007

Spilleplan
26. mai. 1973 kl. 15:00 – Studentsenteret i Bergen – Forestilling
9. mar. 1973Scenen /Storsalen på Chateau Neuf – Forestilling
18. feb. 1973Henie Onstad Kunstsenter – Forestilling
17. feb. 1973Henie Onstad Kunstsenter – Forestilling
16. feb. 1973Henie Onstad Kunstsenter – Forestilling
15. feb. 1973Henie Onstad Kunstsenter – Forestilling
14. feb. 1973Henie Onstad Kunstsenter – Forestilling
8. feb. 1973Scenen /Storsalen på Chateau Neuf – Forestilling
25. jan. 1973Underetasjen i Konserthusets D-blokk – Urpremiere
Presseomtale

Thor Ellingsen, Torgersen-saken på scenen, 26.01.1973, Dagbladet [Oslo]:
"Det er godt teater, slik det forholder seg til kjente og dokumenterte fakta [...] Jeg kan ikke se at man har "manipulert" virkeligheten rundt saken [...] Effektivt og levende teater er "Tilfellet Torgersen" også fra formens side. Gruppen tar i bruk musikk, film og stillbilder"

Bengt Calmeyer, Urovekkende ,tilfelle', 27.01.1973, Arbeiderbladet [Oslo]:
"Stykket har en sterk og intens innledningssekvens, der lyd og film effektivt tas i bruk. [...] Det skapes en intens og god scene fra forhøret. [...]  Konklusjonen må bli at stoffet griper, man fylles av usikkerhet, ja, nesten panikk i blant over Torgersens skjebne. [...] I perioder er stoffet godt scenisk turnert, men jeg tror ikke Reistad har valgt den riktige form for den lange rekonstruksjonen av drapsprosessen mot Torgersen."

Odd-Stein Andersen, Tilfellet Torgersen, 27.01.1973, Aftenposten [Oslo]:
"Resultatet er en ganske kraftig, men svært amatørpreget forestilling [...] først og fremst fordi oppsetningen er påfallende formløs. [...] stoffets form vakler mellom en viss vilje til dokumentasjon og ren polemikk. [...] Spillet ble gjennomgående svakt [...] den scenisk mest overbevisende innsats ble levert i Torgersens rolle."

O.N., "Tilfellet Torgersen" på Scene 7, 29.01.1973, Morgenbladet [Oslo]:
"[...] Ser vi bort fra det mangelfulle og summariske ved selve oppsetningen, kan man vanskelig fri seg fra styrken i Bjørneboes anklage. Svakheten er, her som ellers, forfatterens unyanserte hat mot alt som heter politi og domstol."

Asbjørn Kongsness, Justismord og gjenopptagelse? "Tilfellet Torgersen" i gripende skuespill, 26.01.1973, Demokraten:
"Jens Bjørneboe som har utført et beundringsverdig arbeid i egenskap av manusforfatter. Helge Reistad har med stor dyktighet sørget for den sceniske adaptasjonen, og framførelsen av de unge skuespillerne er stort sett vellykket.

Jo Ørjasæter, Torgersen-saken på scenen, 27.01.1973, Nationen [Oslo]:
"En vesentlig del av de oppfriskende og fornyende innslagene i nordisk teaterliv [...] På meg gjorde forestillingen et svært dypt inntrykk. De medvirkende fikk fram det vesentlige på en klar, tilspisset måte. [...] Fasting Torgersen selv blir ypperlig tolket, og også ellers er det glimt av virkelig fint spill."