Tivoli Teater / Tivoli Theater / Carl Johan-Teatret / Secondteatret / Theatre Moderne / Chat Noir / Klingenberg Theater

Tivoli Teater, også skrevet Tivoli Theater var en teaterbygning i Christiania Tivoli, opprinnelig oppført i 1830-åra som Klingenberg Festsal av den daværende eieren, konditor Nicolai Caspary, og bygget om i 1877 til mer seriøse teateroppsetninger av egne ensembler. Teateret ble pusset opp under eieren i årene 1887 til 1898, danske Bernhard Holger Jacobsen som gjennomførte en omfattende oppgradering av hele Tivoli og ga anlegget et mer internasjonalt preg. I 1892 gjorde Herman Bang et forsøk på å lage en litterær varieté her. Den fikk bare noen ukers levetid.

Deretter ble lokalet brukt av gjestende kunstnere eller faste teaterselskaper, og stedet hadde derfor i perioder navn etter de produksjonsselskaper som til enhver tid holdt til i bygningen.

Etter Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 ble det flyttet en mer luftig hall fra utstillingen til Tivoli, og Theatre Moderne, drev da i årene 1914 til 1925 i både Tivoli Teater om vinteren og i den nye pavljongen om sommeren. 

Informasjon

(Objekt ID 94529)
Objekttype Spillested
Primært tilknyttet Den Norske Opera, Secondteatret, Theatre Moderne , Carl Johan Theatret (Tivoli), Chat Noir, Tivoli Teater , Tivoli Folketeater (Amund Rydland)
Etablert 1831 (Avviklet 1938)

Kontaktinformasjon

Adresse Haakon VIIs gate, Oslo
Land Norge
Les mer

Bygningen huset mange teatertrupper, og var derfor kjent under mange navn (etableringsår i parentes):

 • Klingenberg festsal (1831)
 • Tivoli Theater (1877)
 • Carl Johan Teatret (1893)
 • Secondteatret (1899)
 • Theatre Moderne (1914)
 • Chat Noir (1927)


Produksjonsselskaper:

 • Tivoli Opera (1882–1886)
 • Varietéteater (1892)
 • Carl Johan Teatret (1893–1896)
 • Olaus Olsens Theaterselskab (1897)
 • Secondteatret (1899–1901)
 • Ulike ensembler med enkeltproduksjoner (1901-1913), blant dem
  • Bertha Ræstads Teater, 1912
 • Theatre Moderne (1914–1925)
 • Røde Lygte, cabaretteater, drevet 1919–1920
 • Det lille Teater, 1925
 • Fønix, teater, 1926
 • To små kroner, teater, drevet 1927–1929
 • Chat Noir (1927-1937)
 • Det sosiale teater, 1930
 • Det frie teater, 1931


KILDER:

Lokalhistoriewiki, lokalhistoriewiki.no, 15.10.2019,  https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Christiania_Tivoli,  https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Tivoli_Teater

Wikipedia, no.wikipedia.org, 10.10.2019, https://no.wikipedia.org/wiki/Christiania_Tivoli