Bryggens Museum Bergen - BIT/Bergen Internasjonale Teaterfestival

Etablert1976

Om Bryggens Museum Bergen

Bryggens Museum i Bergen er bygget over restene av den første bebyggelsen på Bryggen i Bergen og viser blant annet mengder av gjenstander som ble funnet under arkeologiske utgravinger, som fulgte etter en brann i 1955. Bryggen Museum viser også tema- og kunstutstillinger og er utgangspunkt for Bryggen Guiding, en historisk vandring gjennom bryggens fortid. 

Bryggens Museum ble tidligere benyttet som spillested, ofte under navnet Bryggeteatret.

Kilde:

Bymuseet.no, bymuseet.no, 28.03.11:  http://www.bymuseet.no/?vis=77

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)