Kungliga Dramatiska Teatern / Dramaten - Kungliga Dramatiska Teatern