Olavshallen, Lille sal

Lille sal i Olavshallen, Trondheim, har en publikumskapasitet  på 350 stk.

Informasjon

(Objekt ID 6217)
Objekttype Spillested
Primært tilknyttet Olavshallen
Også tilknyttet Bastard - Trondheim internasjonale scenekunstfestival, Rosendal Teater
Nettsted Olavshallen

Kontaktinformasjon

Adresse Kjøpmannsgata 48, 7010 Trondheim
Land Norge
Les mer

Scene/sal
Sal totalt 15 x 20 m
Sceneareal 15 x 6 m
3 stk scenetrekk 
1 stk. salstrekk
Motorisert hovedteppe (horisontal)
Teleskopisk tribune som alternativt kan utstyres med flatt gulv og oppbygd scene.
Setene har skriveklaffer for konferansebehov.
Det er også mulighet for kaféoppsett med bord, stoler og bar. OlavsHallen har skjenkebevilling for servering i Lille sal og tilliggende foaje.

Kilde: http://www.olavshallen.no/no/Arrangor/Lille_sal/ 2/12-10