Cirkusbygningen

Cirkusbygningen var en del av Christiania Tivoli (1878-1936) som ble grunnlagt av svenske Knut Tivander i 1877.  Bygningen var en del av Christiania Tivoli og var oppført i nyrenessanse i rød teglstein, og hadde en stor publikumssal/manesje under en stor kuppel som lå omtrent midt i dagens Olav Vs gate.  Salen hadde manesje for sirkus forstillinger, men det var også en scene i enden av denne, etter engelsk mønster. Dette gjorde bruken fleksibel, da en ved sceniske forestilinger som konserter og teater, og etter hvert også film, kunne sette stoler i manesjen og slik utnytte full kapasitet.

Med tanke på rømningsveier og fleksibel kapasitet, hadde bygningen ni inn- og utganger rundt bygningen, og hadde inngang både fra utsiden av Tivoli mot Bakkegaten/Kungenberggaten, men også fra Tivoli.

Bygningen hadde et eget, firkantet maskinhus som leverte varm damp til oppvarming, samt drev dynamoer som skaffet elektrisk lys både til sirkus og andre bygninger på Tivoli. Under stallene var det blant annet bryggerhus og iskjeller.

Cirkusbygningen ble ferdigstilt i 1895 men hovedbygning ble bare halvferdig. Selv om internasjonale sirkustrupper regelmessig tok plass i manesjen i Cirkusbygningen ble den oftest brukt til å sette opp varietéforestillinger, da under navnet Cirkus Varieté. Varieté var blant de mest populære offentlige forlystelsene i denne perioden. Det fantes knapt et hotell, restaurant eller danselokale som ikke kunne avertere med varieté i Christiania i 1890-årene.

Tivolis glansperiode var under Jacobsens ledelse. I 1898 solgte han stedet til Aktieselskapet Tivoli for 3,25 millioner kroner.

Danske Cirkus Schumann innviet bygningen 15. mars 1890, og det var også de som spilte den siste sirkusforestillingen der den 17. oktober 1935. Cirkusbygningen ble omgjort til permanent kinolokale i 1908, og fikk det nye navnet Cirkus Verdensteater.

Cirkusbygningen inneholdt en storhall som ble kalt Sommerteatret, denne fikk senere navnet Røde Mølle. Den inneholdt også Klingenberg Festsal hvor det ble spilt konserter og operaer.

Christiania Tivoli ble revet etter rådhusreguleringen som foregikk på midten av 1930-tallet. Vedtaket ble gjort i Oslo formannskap i 1933 og i 1935 begynte de å felle de 100 år gamle trærne i Tivolihaven og den røde mursteinsbygningen (Circubygningen) ble revet.

Informasjon

(Objekt ID 44151)
Objekttype Spillested
Primært tilknyttet Christiania Tivoli
Etablert 1887 (Avviklet 1935)

Kontaktinformasjon

Adresse Haakon VIIs gate, Oslo
Land Norge
Les mer

KILDER:

Anne Aukland, anneaukland.no, 22.11.2013, http://www.anneaukland.no/fra-notatboken/68-christiania-tivoli-som-inspirasjon-forlystelse-for-rik-og-fattig

Kulturnytt nr.3 1986, 8. årgang

Lokalhistoriewiki, lokalhistoriewiki.no, 15.10.2019,  https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Cirkusbygningen

Wikipedia, no.wikipedia.org, 10.10.2019, https://no.wikipedia.org/wiki/Christiania_Tivoli

Spilleplan