Victoria Teater / Scene West Victoria

Victoria Teater er et scenelokale i Karl Johan-kvartalet i Oslo. Lokalet, som ligger i Karl Johans gate 35, var opprinnelig kino, åpna i 1915 og var i drift som dette fram til 1983. Etter det har lokalene vært brukt til teater og konserter.

Kinoen hadde 411 plasser. Interiøret var prega av rekker med kraftige, flerfarga søyler, som på begge sider skilte stolfeltet fra gangpassasjen langs veggen. Victoria var privat drevet fram til 1926, da Oslo kinematografer overtok. Fra 1938 hadde Oslo-kinoene en felles billettsentral (Kinosentralen) i vestibylen. Fra 1950 blei kinoen særlig benytta til kulturfilm av høy kunstnerisk kvalitet.

I forbindelse med ombygginga av Karl Johan-kvartalet, som etter mange planer kom i gang på 1980-tallet, blei to av kinoene i kvartalet, Palassteatret og Carl Johan-teatret, revet, mens Victoria blei beholdt. Kinodriften blei imidlertid avvikla, salen blei ombygd, og ved gjenåpninga i 1985 var stoltallet redusert til ca 300. Etter dette har det vært ulike driftere og konsepter i lokalene, og de har også vært ombygd flere ganger. Nationaltheatret har hatt biscene her, og ei tid holdt Seniorteatret til i Victoria. En kort periode het det – som i kinotida – Victoria Teater (under ledelse av Dag Frøland), og seinere har navnet vært Scene West Victoria, da med hovedvekt på kabareter og liknende. Fra 2008 har Nasjonal jazzscene holdt til i lokalene.

Informasjon

(Objekt ID 30134)
Objekttype Spillested
Primært tilknyttet Scene West Victoria
Også tilknyttet Seniorteatret A/S
Etablert 1915

Kontaktinformasjon

Adresse Karl Johans gate 35, 0162 Oslo
Land Norge
Les mer

KILDER:


Wikipedia, no.wikipedia.org, 31.08.2012, http://no.wikipedia.org/wiki/Victoria_Teater

Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler