Borgen

Om Borgen

"Borgen" var et bygg i Bispegata 12 ved Gamlebyen i Oslo. Bygningen ble reist i 1916 som verkstedlokaler tilhørende Norske Statsbaner.

Etter at NSB sluttet å bruke lokalene ble Borgen fra 1993 til 2013 et av Oslos største kunstproduksjonssteder, med atelierer, øvingslokaler og kontorer for designere, arkitekter og håndverkere. Avisen Khrono anslår at det årlig jobbet rundt 200 personer i huset.

Borgen ble revet i 2013, for å gi plass til utbygging av Follobanen. 

Les mer

Tidligere produksjoner

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Mer om Borgen

I forbindelse med anlegget for den nye Follobanen, som skal gå i tunnel under Sørenga, ble det søkt om riving av bygningen. Riksantikvaren er i Plan- og bygningsetatens dokumenter sitert på at bygningen hadde en viss verneverdi som del av NSBs anlegg i Oslo, men kom til at videre utvikling av Middelalderparken måtte gå foran dette. Bydelsutvalget i Gamle Oslo gikk mot riving, med henvisning til at det var et aktivt kunstnermiljø der og at planene for Follobanen ikke var klare. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune valgte å gi tillatelse til riving.

I boken «Borgen - et sted for kulturproduksjon» (2014) hevder billedkunster og forfatter Ingrid Lønningdal med medforfattere Heidi Bergsli ogEven Smith Wergeland hevder bl.a. at rivingen av Borgen viser en tendens – og at det blir stadig vanskeligere å finne steder for kulturproduksjon sentralt i Oslo.

Smith Wergeland viser i sin artikkel til at det hadde foregått langvarige planprosesser forut for rivningsvedtaket, uten at kunstmiljøet protesterte. I et intervju med avisen Khrono i desember 2014, sier han at manglende kommunikasjon mellom kulturaktørene og de som driver med planlegging er et demokratisk problem, som ses i mange sammenhenger.


KILDER:

Larsen, Hege. "Borgen som ikke passet inn" i Aftenposten.no, 24.12.2014
https://khrono.no/byutvikling-fjordbyen-kunst/borgen-som-ikke-passet-inn/162471

Lokalhistoriewiki, "Bispegata 12", lastet 29.04.2019
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Bispegata_12_(Oslo)