Det går alltid et korstog

Det går alltid et korstog (1983) var en musikkrevy av Tramteatret. Det går alltid et korstog tok for seg religionens opphav og utvikling. Dette var Tramteatrets femte musikkrevy. Musikkrevyen turnerte på sør- og vestlandet hvor de møtte motdemonstrasjoner.

Det går alltid et korstog ble politianmeldt for blasfemi av Pinsemenigheten Betel i Trondheim.

Anmeldelsen ble henlagt av Trondheim Politikammer.

LP'en Det går alltid et korstog ble nominert til Spellemannsprisen.

Informasjon

(Objekt ID 9917)
Objekttype Produksjon
Premiere 15. feb. 1983
Produsert av Tramteatret
Publikum Voksne
Språk Norsk
Emneord Musikkteater, Revy, Politisk teater
Spilleperiode 15. feb. 1983  

Krav til spillested

Blending Ja
Les mer

I programmet til Det går alltid et korstog skriver Terje Nordby bl.a.:
"Har noen noengang hørt en morgenandakt i radio (en av de tre) som åpner slik: "Før vi begynner dangens preken vil jeg gjerne gjøre oppmerksom på at jeg har stor respekt for alle sannhetssøkende fritenkere, uten dem ville vi fremdeles levd i middelalderen, og jeg håper at ingen av dem nå kommer til å føle seg støtt over vår lille oppbyggelige stund. Vi leser fra Matteus..........."

Kristendom blir bare snakket om av de kristne og knapt nok av dem. Dette tabuet er en viktig mekanisme for å få en del av kulturutviklingen til å stå stille.

[...] Dette lokket som forhindrer fornuften å trenge inn er den kirke- og statsautoriserte kjedelige norske fordomsfulle kristendom. Barnetroen, skyldfølelsen, skammen, gravalvoret, korsdyrkelsen, troen på at allting blir sett av Gud og at det virkelige livet ikke er nå. Fornektelsen av den kritiske tenkning, fornektelse av fantasi og spørsmål om fenomenenes årsak. Fortielse og dødsdyrkelse og vedvarende kontroll med at ingen nye tanker får slippe inn. Fornektelsen av livet. Akseptering av dogmene som var med på å gjøre middelalderen mulig.

[...]

Vi i Tramteatret har fundert lenge over å gjøre noe om religion. Da vi kastet oss over arbeidet for fullt for nesten et år siden var det med en glupsk apetitt på å finne ut av de tabubelagte områdene og med et forsøksvis åpent sinn. Etter å ha studert atskillig så inngående vi har hatt forutsetning for og anledning til, har vi nærmest blitt sjokkert. Hvorfor har så mye av kirkens historie blitt fortidd? Hvorfor har man servert evangeliene som objektive øyenvitneskildringer? Hvorfor har "kristen" blitt synonymt med "nestekjærlig" når historien nesten altoverveiende tilsier det omvendte. HVorfor har vi ikke lært at syndeflodberetningen kommer fra Babylon? Hvorfor har ingen fortalt oss om Hypatia?

Jeg tror ikke det er bevisste løgner. De fleste kristne er oppriktige mennesker. Men jeg tror at middelalderen fremdeles eksisterer. På enkelte områder er ikke grundige undersøkelser eller selvstendig tenkning tilrådelig.

Livet er ikke bare lærebøker og kontrollerbare størrelser. Eksistensiell undring, følelsen av å være en del av kosmos, moralske spørsmål, dimensjoner vi ikke kan fatte, behovet for seremonier og ritualer - alt dette er aspekter ved tilværelsen som angår mennesket på en dypt alvorlig måte. Man må gjerne kalle det religiøse behov også - jeg ville brukt andre ord. Men å overlate helle denne viktige sfæren i livet til trangsynthet, helvetespredikanter, dårlige trollmenn og en menneskefiendtlig religion som har forårsaket så mye katastrofe istedenfor å se problemer og paradokser i øynene - er ikke bare dumt. Det er direkte farlig også."

Det går alltid et korstog ble politianmeldt for blasfemi i Trondheim:
Etter forestillingen på Studentersamfundet i Trondheim 21. april 1983 ble Det går alltid et korstog anmeldt til politiet av Pinsemenigheten Betel. I anmeldelsen stod det bl.a.: "Vi finner at denne musikkrevyen må rammes av den såkalte "Blasfemiparagrafen" - Straffeloven - lov nr. 10 av 22. mai 1902 § 142. Vi viser også til Jon Skeie "Den norske Strafferett" årg. 1938. Vi vil herved anmelde musikkrevyen i henhold til ovennevnte paragraf og ber politiet oppfølge vår anmeldelse."

Trondheim Politikammer henla saken. I deres brev til Pinsemenigheten Betel datert 26.07.1983 står det bl.a. følgende: "Under alle omstendigheter - skriver Riksadvokaten - ville allmenne hensyn ikke krevd påtale i dette tilfellet. Foruten stykkets innhold talte dessuten spillesteder og målgrupper i liten grad for at allmenne hensyn krevde påtale. Inneholdet kom neppe overraskende for dem som oppsøkte forestillingen."

Kilde:

Tramteatrets arkiv. Giver: Liv Aakvik. 17.04.2009

Øvrige medvirkende

Rekvisittassistent: Gunnar Bleness
Altmuligmann: Nils Natvig
Syersker:
Gro Bergsland, Gry Fors, Anne Britt Kilvik, Helle Ramstad, Katherina Lande, Bente Winther-Larsen, Anne Helene Gjelstad

Spilleplan
14. sep. 1983Chat Noir Forestilling
1. sep. 1983Chat Noir Nypremiere
21. apr. 1983Studentersamfundet i Trondheim Forestilling
15. feb. 1983Storsalen på Chateau Neuf Urpremiere