Den trufaste venen

Målgruppe (fra 9)
UttrykksformerTeater
Spilletid35 min

Om Den trufaste venen

Teater Tramps kontubernaler presenterer ei likning om den trufaste venskapen mellom Vesle Hans og Møllaren fortalt av ein bokfink til ei vassrotte.

Les mer

Medvirkende

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Mer om Den trufaste venen

Møllaren har all makt i venskapsforholdet med vesle Hans. Kvifor let vesle Hans seg undertrykje og kvifor blir Møllaren forguda av alle rundt han?

Historia stiller spørsmål om kva venskap er og om maktforhold og manipulasjon. Kan ein nokon gong gi ei gåve utan å vente noko tilbake?

Publikum vil verte inkludert i ei leiken og magisk, rituell og absurd ferd, basert på Oscar Wilde si klassiske eventyr -forteljing Den trufaste venen.