Meir/Mera

Meir/Mera (2008) var en musikkteaterproduksjon av Cinnober Teater (Sverige) og Ning (Norge). Meir/Mera var basert på Maria Tryti Vennerøds skuespill Meir  og på arbeidet med en musikalsk idé som gikk ut på at alle på scenen skulle være sangere og musikere. Instrumentene skulle imidlertid ikke være annet enn teksten, sang og rytmisering med lyd og slagverk.

Informasjon

(Objekt ID 8597)
Objekttype Produksjon
Premiere 10. okt. 2008
Produsert av Cinnober Teater, Ning
Coprodusenter Black Box Teater , Göteborgs Dans & Teater Festival
Basert på Meir av Maria Tryti Vennerød
Publikum Voksne
Språk Svensk
Uttrykksformer Musikkteater, Musikk, Teater, Tragedie, Postdramatisk teater, Tverrkunstnerisk, Dans
Spilleperiode 23. aug. 2008  
Nettsted CINNOBER TEATER, NING

Krav til spillested

Blending Nei
Les mer

Meir/Mera hadde premiere i Sverige og var Maria Tryti Vennerøds internasjonale debut som dramatiker. Meir hadde også vært hennes debut som dramatiker på norsk.

Cinnober Teater arbeider alltid med samtidsdramatikk og beveger seg ofte i grenselandet mellom ulike kunstformer. Som Cinnober Teater jobber også Ning på tvers av grenser og har fått oppmerksomhet for sine teatrale og visuelle iscenesettelser av musikk.

Maria Tryti Vennerøds tekst Meir handler om Ida og Benedikte som leker ved vannet. Jentene konkurrerer om hvem som kan holde pusten lengst, en kamp Benedikte vinner, men taper idet hun omkommer i samme øyeblikk. I etterkant av hendelsen blir det store spørsmålet: Hva var det som egenlig skjedde?

Musikken til Meir/Mera var spesialskrevet for prosjektet av Mansoor Hosseini i samarbeid med ensemblet.

Prosjektet ble presentert på Black Box Teater i samarbeid med Ny Musikk og Ultimafestivalen.

Kilder:

CINNOBER TEATER, cinnoberteater.com, 05.01.2011, http://cinnoberteater.com/produktioner/mera.htm

Wegge, Sara, Julie Rongved Amundsen, Marianne Dyrnes Valat og Kristian Seltun (red.)(2008). Black Box Teater program høsten 2008, Black Box Teater [Oslo].

Medvirkende
Navn Rolle
Maria Tryti Vennerød – Dramatiker
Svante Aulis Löwenborg – Regi
Mansoor Husseini – Komposisjon (sammen med ensemblet)
Råger Johansson – Scenografi
Elinor Ström – Kostyme
Charlie Åström – Lysdesign
Lisa Dillan – Aktør (Ida)
Erik S. Dæhlin – Aktør (Tormod)
Elisabeth Holmertz – Aktør (Benedikte)
Rasmus Jørgensen – Aktør (Kristian)
Tora Ferner Lange – Aktør (Linn)
Amund Sjølie Sveen – Aktør (Rune)
Ingela Collin – Maskedesign
Anna Forsell – Produsent
Svante Aulis Löwenborg – Produsent
Amund Sjølie Sveen – Produsent
Øvrige medvirkende
Spilleplan
12. okt. 2008Store scene (Marstrandgata) , Ultima – Forestilling
11. okt. 2008Store scene (Marstrandgata) , Ultima – Forestilling
10. okt. 2008Store scene (Marstrandgata) , Ultima – Norgespremiere
23. aug. 2008 – Premiere
Festivaler
Ultima 10. okt. 2008
Presseomtale

Habbestad, Ida (13.10.2008). Sterkt og abstrakt musikkteater. Dagsavisen, dagsavisen.no, 09.11.2010, http://www.dagsavisen.no/kultur/article374262.ece:
"For den som ikkje kjenner den originale versjonen av Vennerøds Meir er det heller ikkje godt å seia kvar hennar arbeid sluttar, og kvar Hosseini og ensemblet har teke over. Men i dette ligg framsyninga si sterkaste side: at der ikkje finst tydelege skilje mellom tekst og musikk, mellom konkret og abstrakt – mellom utøvar og skodespelar. I staden har aktørane på imponerande vis innteke alle roller. I motsetning til tilsvarande produksjonar der uttrykka ofte går på bekostning av kvarandre, lukkast dei involverte i Meir/Mera i å teikna ein heilskap der musikk, teater, dans og meir går saman til eitt. Det opnar for ei beretning på eit anna nivå – som gjev smaken nettopp på meir."


Larsen, IdaLou (14.10.08). For spesielt interesserte. IdaLou Larsen, idalou.no, 09.11.2010, http://www.idalou.no/pub/idalou/kritikker/?aid=322:
"Meir/Mera er en kunstnerisk gjennomført, iblant visuelt frapperende tolkning. Men jeg opplever dette scenespråket som så lukket og utilgjengelig at det langt fra å utvide forståelsen av Tryti Vennerøds tekst, snevrer den inn og fratar den sitt allmenne perspektiv. Min reaksjon kan skyldes manglende kompetanse om, og sans for, et nytt ekspresjonistisk musikalsk/teatralsk uttrykk, men med denne oppsetningen henvender Cinnober Teater seg nok først og fremst til spesielt interesserte."