Overføring - ei framsyning om psykoterapi

Overføring - ei framsyning om psykoterapi (2017) var en teaterproduksjon av Det Norske Teatret i samarbeid med Nationalteatret. Overføring var en urpremiere basert på et forskingsprosjekt utført av forsker og psykolog Marit Råbu, som i dette teaterprosjektet ble gjort til dokumentarisk scenetekst av Tyra Tønnessen. Produksjonen ble satt opp på det Norske Teatrets Scene 2.

Regissør var Tyra Tønnessen.

Et lag av norske teaterveteraner - Toralv Maurstad, Erik Hivju, Kai Remlov, Wenche Medbøe, Britt Langlie og Grethe Ryen - spilte i forestillingen.

Toralv Maurstad mottok Heddaprisen 2017 i klassen for beste mannlige skuespiller/medspiller for rollen som John.

Informasjon

(Objekt ID 67611)
Objekttype Produksjon
Premiere 22. feb. 2017
Produsert av Det Norske Teatret
I samarbeid med Nationaltheatret
Basert på Overføring av Tyra Tønnessen
Publikum Voksne
Antall publikum 8770
Antall hendelser 53
Språk Nynorsk
Emneord Teater, Drama
Spilleperiode 22. feb. 2017  
Nettsted DET NORSKE TEATRET
Les mer

På Det Norske Teatrets hjemmeside står blant annet dette om Overføring:

"Kva er eigentleg psykoterapi? Korleis påverkar det pasientane? Kva med terapeuten sjølv? Og korleis har den terapeutiske tenkemåten påverka Noreg dei siste femti åra?

Overføring tar utgangspunkt i eit forskingprosjekt utført av forskar og psykolog Marit Råbu, og er basert på intervju med tretten pensjonerte psykoterapeutar om livet og yrkesvalet deira. Korleis har det å arbeide som terapeut påverka dei? Kva har det gitt? Kva har det kosta? Var det verdt innsatsen?

(...)

Ein terapeut må involvere seg personleg og kjenslemessig i klientanes liv og liding. På scenen blir erfaringane frå dei pensjonerte psykoterapeutane spelte ut av seks livsrøynde og rutinerte skodespelarar. Nokre av dei utfordringane og dilemma terapeutar blir stilte overfor, kan samanliknast med det skodespelarane strevar med i sitt arbeid: Å bruke eigne opplevingar, kunnskap og innleving for å sette seg inn i andres liv.

(...)

Terapeutane høyrer til ein generasjon der det å studere på universitet ikkje var så vanleg som i dag, og dei har praktisert i ei tid da både fag og samfunnsøkonomi har vore i sterk vekst og utvikling. Livet og erfaringane til desse terapeutane er uttrykk for viktige straumdrag i etterkrigstida: Nazismen var slått tilbake, utviklingsoptimisme og humanistiske verdiar fekk plass. Dei har vore pionerar i ei tid prega av fagleg fridom og anerkjenning. Psykologifaget var nytt, psykoanalysen på frammarsj. Individa skulle frigjerast frå undertrykkande ideologiar, religion og normer, tabu skulle brytast. I dag uttrykker dei erfarne terapeutane uro over vår tids trong til standardisering, rapportering, kontroll og auka 'produksjon'."

Heddajuryen oppga følgende begrunnelse for beste skuespiller/medspiller-prisen til Toralv Maurstad:

"Når skuespillerens oppgave er å tolke én av flere likeverdige roller i en oppsetning, kreves ekstra sterk konsentrasjon om de få minuttene skikkelsen er i fokus. Da kan erfaring være den beste plattform, hvis den utnyttes riktig. Her velger den mest erfarne av alle å legge mange tiårs rutine til side, skrelle av pondus og glans og ære. Tidligere triumfer i verdensdramatikkens store roller er et fundament for utformingen av en ny sceneskikkelse; i én scene BLIR veteranen en liten aggressiv fireåring i sandkassen. Det er stor skuespillerkunst."

KILDER:

Det Norske Teatret, www.detnorsketeatret.no, 27.10.2016, http://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/overforing/

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.06.2017, https://www.heddaprisen.no/vinnere/2017

Nasjonalbiblioteket, forestillingsprogram overlevert Sceneweb, 04.06.2020

Spilleplan
22. feb. 2017Scene 2, Det Norske Teatret Urpremiere