Rebekka

Rebekka (1923) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Rebekka var basert på et skuespill av Hjalmar Christensen med samme tittel.

Regissør var Hjalmar Christensen.

Ada Egede Nissen (Kramm) spilte tittelrollen.

Informasjon

(Objekt ID 63425)
Objekttype Produksjon
Premiere 19. jan. 1923
Produsert av Den Nationale Scene
Basert på Rebekka av Hjalmar Christensen
Publikum Voksne
Antall hendelser 7
Språk Norsk
Uttrykksformer Drama, Teater
Spilleperiode 19. jan. 1923  
Les mer

Handlingen foregaar i Tyskland i 1916 og 1917. 1ste akt i Breithovens leilighet i en større tysk by. 2den akt i redaktørens arbeidsværelse i samme by. 3die akts 1ste avdeling, paa herregaarden Lohna. 3die akts 2den avdeling, sammesteds.

Orkestret:

Reinecke: Forspil til 5te akt av "Kong Manfred".

Schubert: Der Wanderer.

Meyerbeer: Utdrag av "Hugenottene".


KILDER:


Asbjørn Aarseth: Den Nationale Scene 1901-31, Gyldendal Norsk Forlag 1969


Den Nationale Scenes repertoardatabase. Giver: Den Nationale Scene, 24.06.2016

Medvirkende
Navn Rolle
Hjalmar Christensen – Dramatiker
Hjalmar Christensen – Regi
Kolbjørn Buøen – Skuespiller (Løytnanten)
Vegard Hall – Skuespiller (Otto von Lohna, løitnant)
Johan Hauge – Skuespiller (Ruben Waininger)
Ada Kramm – Skuespiller (Rebekka)
Sverre Næss – Skuespiller (Redaktør David Waininger)
Alf Zetterholm – Skuespiller (Emanuel Samsonow, gaar ogsaa under navnet Rosenstein)
Spilleplan
19. jan. 1923Store Scene, Den Nationale Scene – Premiere