Charlotte Fredrikke

Charlotte Fredrikke (1913) var en teaterproduksjon av Den Nationale SceneCharlotte Fredrikke var basert på et skuespill av Hjalmar Meidell med samme tittel.

Regissør var Ludvig Bergh.

Doris Johannessen spilte tittelrollen.

Halvard Hoff spilte Christian Fredrik.

Charlotte Fredrikke gjestespilte i Stavanger i mai 1913.

Informasjon

(Objekt ID 61050)
Objekttype Produksjon
Premiere 15. jan. 1913
Produsert av Den Nationale Scene
Basert på Charlotte Fredrikke av Hjalmar Meidell
Publikum Voksne
Antall hendelser 16
Språk Norsk
Uttrykksformer Teater, Historisk spill
Spilleperiode 15. jan. 1913  
Les mer

Handlingen foregaar: Første akt, senhøstes aaret 1806 i haven ved Pløen slott i det Holstenske. Anden akt, flere aar senere - en tidlig sommermorgen i skovene ved Sorgenfri slott paa Sjælland. Tredje akt, et halvt aar senere paa Amalienborg slott i Kjøbenhavn. Fjerde akt, en maaned efter sammesteds - mørk decemberaften.


Orkestret udfører:

Ouverture Indra.............................. Flotow

Arrangement par Gille Poppe: La Romanesca. XVI. Siècle.

Menuet............................................Boccherini

Gavotte...........................................Erst Gillet
KILDER:

Asbjørn Aarseth: Den Nationale Scene 1901-31, Gyldendal Norsk Forlag 1969

Den Nationale Scenes repertoardatabase. Giver: Den Nationale Scene/Teaterarkivet i Bergen, 24.06.2016

Teaterarkivet i Bergen. Epost, 24.01.2017

Medvirkende (18)
Navn Rolle
Hjalmar Meidell – Dramatiker
Ludvig Bergh – Regi
Albert Bøgh – Skuespiller (Hoffprest Christiani)
Sverre Dahl (skues.) – Skuespiller (Lars Smith, godsforvalter)
Conradus De Lange – Skuespiller (En lakei paa Amalienborg)
Aagot Ekeby – Skuespiller (Jomfru Karla Hilmer)
Alfred Helgeby – Skuespiller (Edouard Dupuy, komponist, koncert- og syngemester ved Det Kgl. teater)
Halvard Hoff – Skuespiller (Prins Christian Fredrik)
Doris Johannessen – Skuespiller (Charlotte Fredrikke av Mecklenburg-Schwerin, prinsens gemalinde)
Leif Larsen – Skuespiller (Klem, kammerlakei hos hertug Wilhelm)
August Mowinckel-Nilsen – Skuespiller (Løytnant Klauson Kaas, prinsens adjutant)
Erna Nicolaysen – Skuespiller (Komtesse Fredrikke Wedell-Wedelsborg, hoffdame)
Torborg Schønberg – Skuespiller
Ella Stray – Skuespiller (Jomfru Annita Jever)
Tobias Sørensen – Skuespiller (Schulze, prins Christians kammerlakei)
Lorentz Thyholdt – Skuespiller (Hertug Wilhelm av Oldenburg)
Mary Koren Wiberg – Skuespiller (Komtesse Ferdinandine Lücken, hoffdame)
Alf Zetterholm – Skuespiller (Kammerherre Bülow, hoffmarskalk)
Spilleplan
15. jan. 1913Store Scene, Den Nationale Scene – Premiere