Galskap - en syk komedie

Galskap - en syk komedie (2010) var en teaterproduksjon av Flaatenbjørk kompani. Produksjonen iscenesatte et menneskes behov for å snakke om de erfaringer som preger en som har vokst opp med en mor eller en far som er psykisk syk.

Informasjon

(Objekt ID 5668)
Objekttype Produksjon
Premiere 7. okt. 2010
Produsert av Flaatenbjørk kompani
Publikum Voksne, Ungdom
Språk Norsk
Emneord Teater, Komedie, Dokumentar
Spilleperiode 7. okt. 2010  
Nettsted Flaatenbjørk kompani

Krav til spillested

Blending Nei
Les mer

Galskap - en syk komedie var dokumentarisk, og det publikum ble presentert for var hentet fra virkeligheten. Historiene som ble fortalt var hentet fra egne erfaringer med å vokse opp med en far som var psykisk syk.

I dagens samfunn bruker vi ikke lenger begrepet galskap om psykiske lidelser, men kaller det gjerne angst, schizofreni, depresjon eller bipolaritet. Bevisste mennesker som vi er, har vi lært oss å bruke dette begrepsapparatet i dagligtalen uten at dette nødvendigvis gir oss noen større innsikt i hvordan det føles å leve med disse diagnosene.

Gjør vår diagnosebevissthet det egentlig lettere for oss å snakke om vår egen psykiske helse? Hvordan skal man egentlig forholde seg til psykisk sykdom, og hvordan kan barn oppleve det når en foreldre får en "diagnose”?

Galskap - en syk komedie presenterte strategier for å takle psykiske lidelser, her og nå, på scenen, i sanntid. Flaatenbjørk kompani mener bevisstgjøringen rundt psykiske lidelser har en fallgruve, nemlig sykeliggjøringen, og redselen for at "jeg selv" er som "dem". I virkeligheten er psykiske lidelser en del av livet og ikke noe annet enn normalen. Diagnosene er gode redskaper for helsevesenet, men de er kanskje ikke like godt egnet i den mellommenneskelige samtalen. Kan en unyansert tilnærming til diagnoser bidra til å innskrenke samtalen rundt psykiske lidelser?

Galskap - en syk komedie av Flaatenbjørk kompani var gjort mulig med støtte fra Norsk kulturråd og spenn.no

KILDER:

Dramatikkens hus, dramatikkenshus.no, 30.08.2010, http://www.dramatikkenshus.no/pub/dramatikkenshus/Innhold/kalenderarkiv/?aid=1071&cid=1045&viewall=1#dramatikkenshus

Medvirkende (5)
Navn Rolle
Jarl Flaaten Bjørk – Konsept/Ide
Kristjan Belgau – Aktør
Jarl Flaaten Bjørk – Aktør
Kenneth Homstad – Aktør
Anders Rummelhoff – Aktør
Spilleplan
9. okt. 2010Hallen, Dramatikkens Hus Forestilling
8. okt. 2010Hallen, Dramatikkens Hus Forestilling
7. okt. 2010Hallen, Dramatikkens Hus Urpremiere
19. mai. 2010Hallen, Dramatikkens Hus Work-in-progress