A Minor Place

OriginaltittelWork title Glid (literally: Slide)
Premiere8. nov. 2007
Produsert avLyster/Richardsen
UttrykksformerDans, Samtidsdans, Musikk
Spilleperiode8. nov. 2007  

Om A Minor Place

A Minor Place (2007) var en danseproduksjon av Eva-Cecilie Richardsen og Janne-Camilla Lyster, så koreografen Eva-Cecilie Richardsen på forbindelsen mellom indre og ytre rom: mellom private soner og det  ytre, fysiske – og sosiale – rommet. Forestillingen rettet oppmerksomhet mot det tilsynelatende betydningsløse; det usette og oversette.

Les mer

Spilleplan

Vis mindre

Vis alle

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Presseomtale

"Noen har fått rekvisitter å improvisere med: En minst to meter høy badevaktstol eller et par truger. Disse bidrar også til det enkle og vakre scenebildet som domineres av et gjennomsiktig teppe fra gulv til tak. (...) De sterke følelsene presenteres i korte episoder som kan gi øyeblikk av sterk uttrykkskraft. Mellom disse episodene beveger danserne seg avslappet over scenen, gjerne med blikket rettet lett utfordrende mot publikum. Det blir en kontrast mellom episodenes sterke introverte følelser og mellomspillenes distanserende frontalitet."

Sannæss, Thor (09.11.2007). Frustrert mellom følelse og formidling. 24.11.2010, http://www2.scenekunst.no/artikkel_4104.nml

Mer om A Minor Place

Eva-Cecilie Richardsen har gjennom mer enn 10 år utviklet en særegen stil og er i 2010 en av våre mest toneangivende koreografer. De fleste vil kjenne henne som kjernen i Kreutzerkompani som hun i 2000 stiftet sammen med videokunstner HC Gilje. I tillegg har hun utmerket seg med arbeider for Carte Blanche til Festspillene i både 2003 og 2006. Med A minor place markerte Eva-Cecilie Richardsen oppløsingen av Kreutzerkompani og etableringen av en ny konstellasjon sammen med danseren Janne-Camilla Lyster.

Richardsen har i mange av sine arbeider fokusert på forholdet mellom tanke og handling, språk og bevegelse. Hun er interessert i hvordan sosial og språklig disiplinering påvirker tanke-, adferds- og handlingsmåter. Lyster er danser og forfatter og har gitt ut diktsamlingene Øyeblikksarkiv og Oker på Tiden Norsk Forlag.

En felles holdning til et substansielt språk danner utgangspunkt for arbeider der Lyster/Richardsen ser på ulike former for og aspekter ved språkliggjøring.

Rom har også vært et gjennomgående tema i Richardsens forestillinger.

KILDER:

BIT Teatergarasjen, forestillingsprogram A Minor Place. 08.09.2010: http://www.bit-teatergarasjen.no/