Besøk av gammel dame

Besøk av gammel dame  (2014) er en teaterproduksjon av Trøndelag Teater. Besøk av gammel dame var basert på et skuespill av Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame. Produksjonen ble satt opp på Hovedscenen.

Regissør var Tyra Tønnessen. Hun vant Heddaprisen 2014 i kategorien for beste regi.

Scenograf og kostymedesigner var Bård Lie Thorbjørnsen. Han vant Heddaprisen 2014 i kategorien for beste scenografi/kostymedesign.

Marianne Meløy spilte Claire Zachanassian.

Renate Reinsve spilte Læreren. Hun vant Heddaprisen 2014 i kategorien for beste kvinnelige medspiller.

Besøk av gammel dame ble nominert til Heddaprisen 2014 i kategorien for årets forestilling.

Informasjon

(Objekt ID 37998)
Objekttype Produksjon
Premiere 8. feb. 2014
Produsert av Trøndelag Teater
Basert på Besøk av gammel dame / Besøk av ei gammal dame av Friedrich Dürrenmatt
Publikum Voksne
Språk Norsk
Uttrykksformer Teater, Tragikomedie
Spilleperiode 8. feb. 2014  
Spilletid Ca. 2 timer og 30 minutter
Nettsted Trøndelag Teater
Les mer

Heddajuryen oppga følgende begrunnelse for regiprisen til Tyra Tønnessen:

"God regi krever en klar idé. Den krever et helhetlig konsept. Den krever et lesbart, unikt og tilgjengelig scenisk uttrykk for nettopp dette konseptet. Regissøren må ta tak i materialet, elte og forme det. Så kommer første leseprøve og prosessen må begynne på nytt, denne gangen som et felles arbeid. Når ikke konseptet frem til, og inn i, skuespillerne, kommer det aldri frem til publikum.

Dette er ingen enkel prosess. Friksjon skaper varme. I smeltedigelen en prøvetid kan være skal regissørens ideer stå sin prøve, samtidig som stykke og roller skal gis til skuespillerne.

Mottakeren av årets regipris demonstrerer en sterk vilje. Hennes forestillinger dokumenterer grundig og særpreget arbeid, kontroll over både helhet og detaljer, enten regien er tilpasset teksten eller teksten formet til regi-ideen.

Regiprisen gis i år til en instruktør, ikke for ett, men for to regiarbeider, som sammen demonstrerer spennet i regissørens ambisjoner og kompetanse.
Årets regipris går til Tyra Tønnessen."

Heddajuryen oppga følgende begrunnelse for beste kvinnelige medspiller-prisen til Renate Reinsve:

"I en oppsetning med et svært stort persongalleri skal alle aktørene helst være tydelige og komplette personer. Men for å få til et godt ensemblespill, er det samtidig viktig at ingen medspiller blir større enn rollen tilsier. Dette er en hårfin balansegang, og den mestres til fulle av årets prisvinner.

I denne absurde, men likevel ganske realistiske forestillingen blir menneskene stilt overfor eksistensielle utfordringer, og fra å være store humanister og prinsipielle i sine valg, ser vi hvordan de én etter én gir etter for penger og pragmatisme. Denne gradvise metamorfosen fremstilles med særlig stor innlevelse, tydelighet, komisk talent og fingerspissfølelse av prisvinneren.

Årets pris for beste kvinnelige medspiller går til Renate Reinsve."

Heddajuryen oppga følgende begrunnelse for beste scenografi/kostymedesign-prisen til Bård Lie Thorbjørnsen:

"Henrik Ibsens detaljerte sceneanvisninger vitner om at en av verdens fremste dramatikere visste at på en teaterscene taler også tingene til oss. Noen ganger betror de oss mer enn hva replikkene er i stand til å fortelle oss.

Mottakeren av prisen for beste kostymedesign og scenografi viser at det å bekle roller og skape et miljø hvor handlingen kan utspille seg, på sitt beste handler om nettopp å sette tingene i tale. Vinneren lar kostymene og scenografien puste liv i forestillingen, ikke først og fremst ved å utgjøre en utfyllende bakgrunn til handlingen, men ved å la dem avsløre og hentyde til underliggende og skjulte motiver - og på denne måten bidra til å drive fortellingen fremover.

Årets pris for beste kostymedesign/scenografi går til Bård Lie Thorbjørnsen."

På Trøndelag Teaters hjemmeside står blant annet dette om Besøk av gammel dame:

"Verdens rikeste dame, Claire Zachaniassen (Marianne Meløy) vender tilbake til hjembyen sin, Güllen. Det er kanskje like mye snakk om en hjemsøking. Med seg har hun et kobbel av tjenere, evnukker, gangstere, menn og eks-menn. En sort panter og en likkiste har hun også med, bare sånn i tilfellet.

Hva fører verdens rikeste dame med dette merkelige reisefølget til verdens styggeste og fattigste by? Er det snakk om et svik? Nevnte noen hevn? Finnes det vitner?

Til og med togene dundrer forbi Güllen uten å stoppe, og lar byen ligge igjen i bakevja på alle måter. På tross av håpløsheten som preger byen tror befolkningen sterkt på en dags ærlig arbeid og litt korsang i ny og ne. Enn så lenge."

KILDER:

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.05.2014, http://www.heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1215

Heddaprisen 2014, www.heddaprisen.no, 16.06.2014, http://www.heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1266

Import fra premierelisten på Scenekunst.no 12/12-2013

Nasjonalbiblioteket, digitalisert forestillingsprogram overlevert Sceneweb 21.10.2015

Trøndelag Teater, www.trondelag-teater.no, 11.03.2014, 10.05.2014,  http://trondelag-teater.no/forestillinger/besok-av-gammel-dame/

Spilleplan
8. feb. 2014Hovedscenen – Premiere
Utmerkelser - Nominasjoner (1)