I Guds namn

Premiere16. jan. 2014
Produsert avDet Vestnorske Teateret
MålgruppeUngdom
SpråkNorsk
UttrykksformerTeater, Ungdomsforestilling
Spilleperiode16. jan. 2014  
NettstedHordaland Teater

Om I Guds namn

I Guds namn (2014) var en teaterproduksjon av Hordaland Teater.

Nils P. Munk regisserte, og var også ansvarlig for å utarbeide manus. 

Les mer

Medvirkende

Vis mindre

Vis alle

Spilleplan

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Mer om I Guds namn

På Hordaland Teaters hjemmeside sto blant annet dette om I Guds namn:

"I Guds namn er Hordaland Teater sitt bidrag i høve Grunnlovsjubileet 2014.

Teateret vil med denne framsyninga reflektere over Paragraf 2 (SIC, se under) i Grunnlova: «Alle innbyggjarane i riket har fri religionsutøving.»

Den evangelske-lutherske religion var staten sin offentlege religion fram til 2012. Der vart det sagt at: Dei innbyggjarane som vedkjenner seg til denne religionen er forplikta til å oppdra sine barn i same religion.

Korleis vert denne lova utøvd i høve til barnet?
Fråtek ein barnet eigenrefleksjon i Guds namn?
Er det religionsfridom?
Og for kven?"

Forestillingen skulle spilles for skoler over hele Hordaland gjennom Den Kulturelle Skolesekken, men 18 av 28 skoler avlyste. I Guds namn ble sterkt omstridt på grunn av sitt innhold, og biskopen i Bjørgvin var blant dem som skrev leserinnlegg med motstand mot det.

Sceneweb gjør oppmerksom på at grunnlovsparagrafen som siteres, er en del av paragraf 16, og ikke 2, som teatret oppgir. Hele paragraf 16 lyder pr. 2014 som følger: "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige Linje."

Den opprinnelige § 2, fra 1814, lød som følger: "Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget." Denne er senere flere ganger endret, og lyder nå: "Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne."

Kilder:

Hordaland Teater, www.hordalandteater.no, 05.03.2014, http://www.hordalandteater.no/default.aspx?pageId=48

Scenekunst, tekst kalt Feigt å avlyse?, 05.03.2014, www.scenekunst.no, http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/nyheter/?aid=4818

Import fra premierelisten på Scenekunst.no 26/11-2013

Lovdata, lovdata.no, 06.03.2014, http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17#KAPITTEL_1

Nasjonalbiblioteket, forestillingsprogram overlevert Sceneweb, 20.11.2017

Stortinget, www.stortinget.no, 06.03.2014, https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/Grunnloven-fra-1814/