Scenekunnskap

Scenekunnskap var en uavhengig og tverrfaglig arena for scenekunstfeltet i Norge og fant sted i Dælenenggata; lokale for scenekunst. Prosjektet ble startet av Ingvild Holm (eks-Baktruppen) i samarbeid med teaterviter Gabrielle Haga for å synliggjøre og formidle forskning på scenekunstfeltet til dem det gjelder; fagfelt og scenekunstnere. Formen var uhøytidelig og la vekt på personlig og aktualitetsorientert samtale. Møtene trakk fram grunnforskning fra Teatervitenskap ved UIO som høsten 2011 ble foreslått utfaset, og diskuterte kulturforskning som redskap for kunst- og kulturpolitikk. Målet var større forståelse mellom de ulike delene av teaterfeltet, bedre teoretisk diskurs og mer kunst i scenekunsten. Scenekunnskap ble videreført på Chat Noir i Oslo. 

Informasjon

(Objekt ID 24437)
Objekttype Produksjon
Premiere 9. nov. 2011
Produsert av Ingvild Holm
Publikum Voksne
Antall hendelser 1
Språk Norsk
Uttrykksformer Forskning, Debatt, Teater, Dans, Performance, Musikkteater
Spilleperiode 9. nov. 2011  
Les mer

Scenekunnskap #1 - 9. november 2011:

En analyse av språklig makt i definisjonen av kunstnerisk kvalitet.

Åpningstale ved Sigrid Røyseng.

Teaterviter Gabriella Haga presenterer: "Kunst og Makt. En analyse av språklig makt i definisjonen av kunstnerisk kvalitet."

Æresgjester: Teatervitenskap

Diskusjon rundt fremtiden til teatervitenskap.

Scenekunnskap #2-  23. november 2011:

DO YOU LIKE THAT I LIKE THAT YOU LIKE THAT I LIKE IT? - En analyse av populærkulturelle elementer hos Sons of Liberty ut ifra et play- og kommunikasjonsperspektiv.

Mari Thunes masteroppgave presentert av henne selv. Stemmeimprovisasjon av Agnes Hvizdalek.

Scenekunnskap #3 - 7. desember 2011:

Innlegg ved Charlotte Myrbråten, redaktør i tidsskriftet Fett og aktuell med Likestillingsprisen i Bergen.

Foredrag ved Gro Dybvik:  Forestillinger om maskulinitet. – Maskulinitetskonstruksjoner i kabaretteatret.
Dybvik ser på hvordan kabaretteatret er et samtidsmedium som setter fokus på tendenser og forandringer i samtiden, og viser hva de store ”ikke-kontroversielle” scenene i Oslo uttrykker når det gjelder kjønn og maskulinitet.

Universitetslektor Siren Leirvåg snakker om perspektiver ved forskningen på Teatervitenskap ved UiO, samt informerer om den siste utviklingen på det nedleggingstruede faget. 
Åpen talerstol for Bevar Teatervitenskap.

Scenekunnskap #4 - 13. februar 2012:

MØTE OM KULTURRÅDET. –Om det gamle kulturrådet, for det nye.

Teach-in med Elisabeth Egseth Hansen og Tale Næss. I samarbeid med TeaterTanken. 

Scenekunnskap #5 - 12. mars 2012:

KULTURFORSKNING SOM REDSKAP FOR KULTURPOLITIKK.

Med Grund-utvalget ved Jan Grund.

Innlegg fra DTS’ Tove Bratten, universitetslektor Siren Leirvåg og TeaterTanken.

Scenekunnskap #6 - 14. mars 2012:

SPENNING I TEATRET. Møte om makten i teatret.

Presentasjon av teaterviter Julie Høigilts masteroppgave. Innlegg ved Bjørn Heiseldal, daglig leder på Chat Noir.

Scenekunnskap #7 - 28. mars 2012:

TEATER OG BUDDHISME.

Foredrag og performance av og med teaterviter Aase-Hilde Brekke basert på Marina Abramovic performance The Audience is present.

Scenekunnskap #8 - 17. april 2012:

Å VÆRE ELLER IKKE VÆRE KUNSTNER.

Sigrid Røyseng (BI) om rapporten Kunstnere i kulturnæringens tidsalder (2011), og Per Mangset (Telemarksforskning) om Levekårsunersøkelsen (2008), Teater som fag, kall og yrke (2011) og Kunst!Makt!.

Scenekunnskap #9 - 24. april 2012:

SCENOGRAFISKE MULIGHETSROM -STRATEGIER FOR EN MODERNISMEKRITISK TEATERARKITEKTUR.

Foredrag basert på pågående doktorgradsarbeid ved mag.art. Sidsel Graffer. AVKROK, om sentrum og periferi.

Utdeling av Dælenenggatakrok til alle, og Dælenenggatapalme til høyt dekorerte medarbeidere.

Scenekunnskap #10 - 22. januar 2013:

Møte om teaterkritikk.

Innlegg fra teateranmelder og redaktør for Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift Therese Bjørneboe. Kommentarer fra IdaLou Larsen og Inger Merete Hobbelstad med flere. Møteleder er kritiker Anette Therese Pettersen.

Publisert:

Fra Dælenenggata til Chat Noir: http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/nyheter/?aid=2577

Er teaterkritikken i krise?: http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=2626

Teaterkritikerens fem lette trykk: http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=2612

Referat med kommentar om teaterkritikk: http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=3385

Scenekunnskap #11 - 7. juni 2013:

Kulturutredningen 2014; forslag til tiltak.

Innlegg fra Hild Borchrevinck (redaktør Scenekunst.no), Sigrid Røyseng (bak notatet Scenekunsten i Kulturløftet), Morten Gjelten (Norsk Teater- og Orkesterforening), Ådne Sekkelsten (Scenekunstbruket) og Knut Alfsen (Norsk Skuespillerforbund). 

Publisert:

Når narren inviterer. Dialog for teatret.: http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/nyheter/?aid=3562


Scenekunnskap #12 - 21. november 2013:

Teaterfilmfestival

Tredve år med eksperimentering i europeisk og amerikansk teater. Hva skjedde, og på hvilken måte har det påvirket scenekunstuttrykkene i dag? Filmatiserte teaterbegivenheter fra Teatervitenskaps arkiver ved Universitetene i Oslo og Bergen. Kuratorer og innledere: Siren Leirvåg og Knut Ove Arntzen.

Arr. SCENEKUNNSKAP CHAT NOIR & Black Box Teater. 

Sted: Black Box Teater 


Scenekunnskap #12 - 14. februar 2014:


Ja, vi elsker teater

Seminar om hvorfor og hvordan staten skal støtte teater. Om velferd, frihet og kvalitet, om hvordan man kan prioritere det frie feltet og frilansere, samt konkrete forslag til en gjennomgående endring i fordeling av teatermidler og organisering av norsk teater.

“ Et halvt år etter den nye regjeringens lansering av sin "frihetsreform" er behovet for debatt rundt kunst- og kulturpolitikk akutt. Det er på høy tid med en kursendring i norsk teaterpolitikk, men den må gjøres med forståelse og faglighet. Det er derfor viktigere enn noensinne at teaterfeltet selv har hånden på rattet når vi skal tenke rundt framtid og ideologisk retning.”

Innlegg av Denis van Laeken (BE) - teatersjef ved Monty Kultuurfaktorij, Antwerpen, Joris Janssens (BE) - direktør ved  det Vlamske Teaterinstitutt, Monna Dithmer (D) - teaterredaktør i Politiken (en av forfatterne bak den danske rapporten Veje til Utvikling, om nye retninger og modeller i dansk teaterpolitikk), Remi Nilsen (N) - redaktør i Le Monde Diplomatique, og TEATERTANKEN v/ Marius von der Fehr, Pia Maria Roll, Tormod Carlsen, Hans Henriksen, Victoria Meirik og Ingvild Holm.

Sted: Dramatikkens hus.

Co-prod.: TeaterTanken, Dramatikkens hus, Kunsthøyskolen i Oslo (KhiO) og SCENEKUNNSKAP CHAT NOIR.

SCENEKUNNSKAP CHAT NOIR  er støttet av Norsk Kulturråd & Chat Noir v/Bjørn Heiseldal.

Kilde:

Epost fra Ingvild Holm, 10.08.2013, 12.08.2013, 29.04.2014

Medvirkende
Navn Rolle
Gabrielle Haga – Medskaper
Ingvild Holm – Medskaper
Øvrige medvirkende

Æresgjester: Teatervitenskap

Spilleplan
14. feb. 2014Hallen – seminar
21. nov. 2013Store scene (Marstrandgata) – seminar
7. mai. 2013Chat Noir – seminar
22. jan. 2013Chat Noir – seminar
24. apr. 2012Dæhlenenggata 31 – seminar
17. apr. 2012Dæhlenenggata 31 – seminar
28. mar. 2012Dæhlenenggata 31 – seminar
14. mar. 2012Dæhlenenggata 31 – seminar
12. mar. 2012Dæhlenenggata 31 – seminar
13. feb. 2012Dæhlenenggata 31 – seminar
7. des. 2011Dæhlenenggata 31 – seminar
23. nov. 2011Dæhlenenggata 31 – seminar
9. nov. 2011 kl. 19:30 – Dæhlenenggata 31 – Premiere