De Pianofabriek

OrganisasjonstypeKunstnersenter, Formidlingssenter
HovedfokusTverrkunstnerisk, Undervisning

Om De Pianofabriek

De Pianofabriek er et hus med ulike funksjoner. Det er på en og samme tid samfunnshus, kulturhus og kunstnerlaboratorium og et utdanningstilbud.

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Coproduksjoner