Norsk Operaselskap A/S

OrganisasjonstypeKunstnergruppe
HovedfokusOpera
Etablert1950 (avviklet 1958)

Om Norsk Operaselskap A/S

Norsk Operaselskap A/S ble etablert i Oslo i 1950. Norsk Operaselskap ble startet av brødrene Gunnar og Jonas Brunvoll med det formål å etablere en ren musikkscene i Oslo som basis for riksoperavirksomhet.  Da selskapet ble avviklet i 1958, hadde de oppført 15 av operalitteraturens mest sentrale verker, bl.a. AidaDon Juan og Boris Godunov, samt flere ballettforestillinger.

Kunstnerisk leder var operasangeren Jonas Brunvoll i samarbeid med den ungarske dirigenten Istvan Pajor, og impresario og administrativ leder var Gunnar Brunvoll.

Norsk Operaselskap ble ved avviklingen innrullert i den nystartede Den Norske Opera (1957) og Riksoperaen, henholdsvis den stedfaste og ambulerende virksomheten.

Les mer

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)

  Tilknyttet

  Mer om Norsk Operaselskap A/S

  Allerede første året mottok Norsk Operaselskap statlig bevilning på 15 000 kroner og fikk også senere kommunal støtte.

  De samarbeidet med Ny Norsk Ballett (1953). Selskapet gav også, i samarbeid med lokale orkesterforeninger og kor, forestillinger rundt om i landet. 

  KILDER: 

  Store Norske Lekisikon, snl.no, 18.10.2016,  https://snl.no/Norsk_Operaselskap_A%2FS

  Wikipedia, no.wikipedia.org, 18.10.2016, https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Operaselskap