Teaterarkivet i Bergen

Teaterarkivet i Bergen ble vinteren 2021 innlemmet i spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Før dette var arkivet en egen enhet tilknyttet institutt for teatervitenskap ved UiB. 

Teaterarkivet omfatter bl.a. teaterprogram, plakater, korrespondanse, noter, manuskripter, bilder, scenografi- og kostymeskisser fra: Det Dramatiske selskab i Bergen (1794-?), Det Norske Theater i Bergen (1850-1863), Den Nationale Scene (1876-), Komediateatret i Bergen (1933-1964).

I Teaterarkivet finnes også noe materiale fra friteatergruppene i Bergen, fra skoleteatervirksomhet og fra amatørteatre, alt med hovedvekt på Vestlandet. I samlingen finnes også regi- og sufflimanus med håndskrevne sceneanvisninger til den enkelte oppsetning, info om lys, kontentum m.m. Klipparkivet inneholder bl.a. kritikker og omtale av DNS' oppsetninger fra starten av.

Informasjon

(Objekt ID 56484)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Arkivinstitusjon
Hovedfokus Teater, Dans, Scenekunst
Avviklet jan. 2021
Nettsted Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Adresse Bergen

Annen informasjon

Organisasjonsform Annen/Ukjent
Les mer

KILDE:

Teaterarkivet i Bergen, diverse datoer