Støren Kulturhus

Om Støren Kulturhus

Støren Kulturhus er en del av Gauldal Skole og Kultursenter. Kulturhuset inneholder kultursal med mobilt amfi, og en kapasitet på 433 stoler, Støren Kino med 70 seter og utstillingsområder.

Støren Kulturhus drives av Midtre Gauldal Kommune.

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)