Naturhistorisk museum

HovedfokusAnnet
NettstedUiO: Naturhistorisk museum

Om Naturhistorisk museum

"Naturhistorisk museum er Norges største samling av naturvitenskapelige objekter. 7,7 millioner objekter finnes her, det er 65% av landets totale naturhistoriske samlinger. En del av disse samlingene er tilgjengelige for publikum i Botanisk hage og museene der. Ved siden av forskningen som drives ved museene, er oppdatering og vedlikehold av disse samlingene en viktig del av NHMs oppgaver."

Kilde:

Naturhistorisk museum, nhm.uio.no, 23.08.2011, http://www.nhm.uio.no/om/

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Coproduksjoner