Oslo - One Night Stand

Oslo-One Night Stand var et nordisk video, computer, computer, performance, teater og billedkunstdøgn, arrangert i Oslo i desember 1995. Oslo-One Night Stand var et formidlingseksperiment ved at det forsøkte å sette fokus på forholdet mellom formidling og verk.

Informasjon

(Objekt ID 11651)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Annet/Ukjent
Hovedfokus Tverrkunstnerisk
Etablert 1995

Kontaktinformasjon

Adresse Oslo

Annen informasjon

Organisasjonsform Annen/Ukjent
Les mer

I prosjektbeskrivelsen til Oslo - one night stand stod det blant annet følgende om arrangementet:

"OSLO - ONE NIGHT STAND er et nordisk video, computer, performance, teater og billedkunstdøgn, som arrangeres i Oslo i desember 1995.

OSLO - ONE NIGHT STAND er en videreføring av Art Attack som ble arrangert i januar-95, der ca 50 personer fra fire nordiske land presenterte arbeider og egen virksomhet i fem gallerier i Oslo. Art Attack ble arrangert med tanke på å initiere arbeidet med et nordisk nettverk for formidling av kunst og utveksling av informasjon. ONE NIGHT STAND arrangeres i samme ånd, med vekt på at møtet mellom kunstnere i aktivitet er grunnlaget for arbeidet med et vitalt nordisk nettverk.
Intensjonen forøvrig er å vise noen av bevegelsene som skjer på den unge nordiske kunstscenen og ved å øke aktiviteten stimulere til samarbeid i det nordiske kunstmiljøet.

OSLO - ONE NIGHT STAND er et samarbeidsprosjekt mellom unge nordiske kunstnere og kunstformidlere. Galleri Struts Oslo og Christel Sverre Oslo, TRE Stockholm, MUU Helsinki, Galleri Nicolai Wallner København utgjør arrangørene. I tillegg er det spesielt invitert kunstnere fra Island. Struts og Sverre i Oslo utgjør en "hovedredaksjon" og står ansvarlig for den praktiske og økonomisk gjennomføringen av prosjektet.

Arrangørene inviterer 10 til 20 kunstnere og verk fra sine respektive land, slik at mellom 50 og 100 arbeider vil vises i løpet av de 24 timene ONE NIGHT STAND varer.
Performancer, kontinuerlige videovisninger, computerbasert kunst, teateroppsetninger, installasjoner, etc. presenteres paralellt og overlappende. Slik vil det være sammenhengende aktivitet hele døgnet.

Formen på prosjektet gjenspeiler en tendens i samtidskunsten; at mange virkemidler taes i bruk, gjerne samtidig og at ideen om det sanne og evigvarende i forbindelse med kunsten blir utfordret av den eksperimentelle kunsten som tilsynelatende er mer umiddelbar og i sterkere grad relatert til øyeblikket."

Kilde:

Baktruppens arkiv. Giver: Baktruppen. 04.03.2011

Spillesteder
Tilknyttede personer
Christel Sverre – Administrativ leder
Kjersti Myrehagen – Administrativ leder
Inger Halvorsen – PR
Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler