Fotografi fra  Opposable Thumb Theatres produksjon Big Boys Don't Cry (2022)
Fotografi fra Opposable Thumb Theatres produksjon Big Boys Don't Cry (2022) Opposable Thumb Theatre
Fotografi fra  Opposable Thumb Theatres produksjon Big Boys Don't Cry (2022)
Fotografi fra Opposable Thumb Theatres produksjon Big Boys Don't Cry (2022) Opposable Thumb Theatre
Fotografi fra  Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021).
Fotografi fra Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021). Erika Hebbert Larsen, Teater Innlandet
Fotografi fra Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021).
Fotografi fra Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021). Tormod Lindgren, Tormod Lindgren
Fotografi fra  Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021).
Fotografi fra Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021). Erika Hebbert Larsen, Teater Innlandet
Fotografi fra Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021).
Fotografi fra Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021). Tormod Lindgren, Tormod Lindgren
Fotografi fra Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021).
Fotografi fra Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021). Tormod Lindgren, Tormod Lindgren
Fotografi fra Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021).
Fotografi fra Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021). Tormod Lindgren, Tormod Lindgren
Fotografi fra  Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021).
Fotografi fra Theater Corpus og Teater Innlandets produksjon Simplicissimus (2021). Erika Hebbert Larsen, Teater Innlandet
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020).
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020). Christophe Loiseau, Nordland Teater
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020).
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020). Christophe Raynaud de Lage, Nordland Teater
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020).
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020). Erika Hebbert Larsen, Nordland Teater
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020).
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020). Christophe Raynaud de Lage, Nordland Teater
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020).
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020). Christophe Loiseau, Nordland Teater
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020).
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020). Erika Hebbert Larsen, Nordland Teater
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020).
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020). Christophe Loiseau, Nordland Teater
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020).
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020). Erika Hebbert Larsen, Nordland Teater
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020).
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020). Erika Hebbert Larsen, Nordland Teater
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020).
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020). Erika Hebbert Larsen, Nordland Teater
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020).
Fotografi fra Plexus Polaires produksjon Moby Dick (2020). Erika Hebbert Larsen, Nordland Teater