Frilansprisen 2018

Frilansprisen

Prisen for 2017 gikk til #stilleforopptak.

#stilleforopptak begynte som en lukket Facebook-gruppe der kvinnelige skuespillere delte historier og erfaringer knyttet til seksuell trakassering på arbeidsplassen. Historiene var anonymiserte og fokuserte på strukturelle problemer i teater- og filmbransjen. Oppropet fikk bred mediedekning, førte til grundig debatt og et kraftig oppgjør med ukultur.

Juryen fremhevet blant annet at debatten i kjølvannet av #stilleforopptak og #metoo har ført til en lovendring som gir arbeidsgivere på korte kontrakter bedre varslingsvern.

KILDER:
Scenekunst.no, 12.06.2018, http://www.scenekunst.no/sak/stilleforopptak-vant-frilansprisen/

Nominasjoner

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)