Kulturrådets ærespris 2017

Kulturrådets ærespris

Vinnere

 • Miloud Guiderk

  I rådets begrunnelse heter det: 
  «Miloud Guiderk mottar æresprisen for sitt genuine engasjement og arbeid på konsertarrangørfeltet gjennom mer enn 40 år. Allerede på 70- og 80-tallet hentet han etterspurte stjerner i jazz- og verdensmusikkfeltet hit, som ikke ville funnet veien til Norge uten hans kontaktnett, initiativ og risikovilje. De siste 25 årene har han gjort Cosmopolite scene til en arena som holder kunstnerisk kvalitet høyt, og som samtidig bringer ulike stemmer til det norske publikummet.

  Guiderk har bidratt til å utvide det norske musikkfeltet, og gjennom det, det norske samfunnet. Han har utviklet arenaer for et større mangfold av uttrykk. Kulturrådet arbeider for å få til gode kunst- og kulturarenaer, og vil med denne prisen løfte frem hvilken verdi og betydning en enkeltperson som Miloud Guiderk kan ha for utviklingen av kulturlivet i Norge.»

  KILDE: 

  Ballade, ballade.no, 21.09.2017, http://www.ballade.no/sak/kulturradets-aerespris-2017-til-miloud-guiderk/

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)