Den internasjonale Ibsenprisen 2008

Den internasjonale Ibsenprisen 2008

Den internasjonale Ibsen-prisen ærer en enkeltperson, en institusjon eller organisasjon som har brakt nye dimensjoner inn i drama- og teaterverdenen. Juryen består av ledende skikkelser fra det internasjonale teatersamfunnet. Prisen ble etablert av den norske regjeringen i 2008 og er på 2,5 millioner norske kroner.

Vinner av den første Internasjonale Ibsenprisen var Peter Brook.

Vinnere
  • Peter Stephen Paul Brook

    Utdrag fra juryens uttalelse:

    "Den internasjonale Ibsenprisen for 2008 gis til Peter Brook for hans vellykkede demonstrasjon av at all betydelig dramatikk og teater har en unik evne til å forene mennesker, at kulturen tilhører alle, at ingen gruppe og ingen nasjonalitet kan kreve eierskap til et verk, diktet i ord eller gestaltet på scenen

    Gjennom hele sin karriere har Brook utforsket og utvidet teatrets grenser, og han har spilt en sentral rolle i utviklingen av dette mediet for mer enn et halvt hundreår. Hans produksjoner har reist over hele verden og nådd tusener av publikum; hans teater i Paris, Bouffes du Nord, har tiltrukket flere andre tusener, og ytterligere tusener har nytt godt av hans innflytelse gjennom arbeidet til regissører og andre grupper som har blitt inspirert av hans ideer som regissør, lærer og visjonær."

    Uttalelsen i sin helhet (på engelsk) kan leses på hjemmesidene til den internasjonale Ibsenprisen, www.ibsenawards.com, http://www.ibsenawards.com/article.php?cid=2&aid=38&typecat=0

Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler