Telenors kulturpris 2003

Telenors kulturpris 2003

På Telenors hjemmeside står det:

"For Telenor er kunst en viktig del av arbeidsmiljøet. Vi skaper egne kulturbegreper og arenaer for møte med kultur. Siden 1995 har Telenor delt ut en årlig pris for fremragende innsats blant annet innenfor musikk, film, litteratur og visuell og utøvende kunst. Prisen ble først tildelt norske kulturpersonligheter, men de siste årene er også internasjonale bidragsytere tatt med i betraktningen. Prisen er på 250 000 kroner."

Kilde:

Telenor, telenor.com, 07.07.2011, http://www.telenor.com/no/om-oss/priser-og-utmerkelser/telenor-priser/

 

 

Vinnere

  • Verdensteatret

    Verdensteatret mottok Telenors kulturpris for deres bruk av ny teknologi i kunsten.

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)