Radioteatrets Blå Fugl

I statuttene for prisen står det at vinneren skal ha gjort en ekstraordinær innsats for Radioteatret i året som gikk, enten ved en helt spesiell kunstnerisk innsats, ved å ha vist evne til å framheve Radioteatret som en viktig aktør i norsk offentlighet, eller begge deler.

Blå fugl-prisen er laga av keramikar Hanne Heuch.