TeaterTankens Vanærepris

Vinneren av TeaterTankens Vanærepris ble avgjort av medlemmene. TeaterTankens Vanærepris ble for første gang delt ut 2. juni 2012.