TeaterTankens Vanærepris

Beskrivelse

Vinneren av TeaterTankens Vanærepris ble avgjort av medlemmene. TeaterTankens Vanærepris ble for første gang delt ut 2. juni 2012.

Prisutdelinger

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)