Oslo bys kulturpris

Oslo bys kulturpris har vært delt ut årlig siden 1966; og deles ut til «en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv».

Jury for prisen er kommunestyrets forretningsutvalg, etter innstilling fra kultur- og utdanningskomiteen. Alle som er bosatt i Oslo kan foreslå kandidater til prisen. Prisen består av en bronsemedalje formgitt av Wenche Gulbransen[2] og et pengebeløp, siden 1997 har beløpet vært 100 000 kr. Prisen utdeles samtidig som Oslo bys kunstnerpris, som årlig tildeles inntil fem personer.

Kilde:

Wikipedia, no.wikipedia.org, 14.05.2013, http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo_bys_kulturpris