Prix Italia

Beskrivelse

Prix Italia er en av de eldste og mest prestisjetunge kringkastingsprisene i verden. Prix Italia ble arrangert for første gang i 1948 av daværende Radio Italiana, nå RAI, men da kun for radio. I 1958 kom tv-produksjoner med i konkurransen. I 2008 deltok 85 private og offentlige kringkastingsstasjoner fra tilsammen 44 land i konkurransen. Konkurransen ble arrangert for 60. gang i 2008.

Kilde:

Wikipedia, no.wikipedia.org, 04.08.2011, http://no.wikipedia.org/wiki/Prix_Italia

Prisutdelinger

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)