Trondheim kommunes Kulturpris

Beskrivelse

Trondheim kommunes kulturpris deles ut årlig av Trondheim kommune ved ordfører og kommunaldirektør for kultur og næring. Utdelingen foregår i januar under Adresseavisens andre nyttårskonsert med Trondheim Symfoniorkester.

Det første året, i 1977, ble prisen tildelt bare én kunstner, forfatteren Kristian Kristiansen. Senere er statuttene endret, slik at det nå årlig deles ut to priser innenfor det utvidede kulturbegrep. En av prisene skal gå til en person innen det profesjonelle kunst- og kulturområdet, den andre til en person innenfor fritidskulturlivet.

Hver av vinnerne får en gavesjekk og statuetten Go' dagen, utformet av billedhuggeren Tone Thiis Schjetne. Statuetten er en miniatyr av skulpturen med samme navn, av samme kunstner. Denne skulpturen er utført i bronse og står oppstilt i to norske byer: ved torget i Trondheim og på Sølvberget i Stavanger.

I 1981 ble det ikke utdelt noen pris. Arbeider-Avisa offentliggjorde navnene på alle kandidatene, og «utpekte» Håkon Bleken og Olaf T. Ranum som vinnere før Trondheim kommunes avdelingsstyre for kirke, kultur og fritid hadde tatt stilling til saken. Avdelingsstyret vedtok da enstemmig at prisen ikke skulle deles ut. Det ble samtidig enstemmig vedtatt å klage Arbeider-Avisa inn for Pressens Faglige Utvalg, som en følge av at de hadde trykket en nyhet fra et dokument som var unntatt offentligheten. Det ble mye avisskriverier om saken, spesielt da det ble foreslått å la prismidlene gå til brøyting og løypepreparering i Bymarka.

Det er åpent for alle å foreslå kandidater til prisen.


Her på Sceneweb har vi registrert tildelingene som har gått til menn/kvinner i scenekunstbransjen. Fullstendig liste finner du her.

Kilde:

Wikipedia, no.wikipedia.org, 15.12.2011, http://no.wikipedia.org/wiki/Trondheim_kommunes_kulturpris

Prisutdelinger

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)