Solsønnens frieri i jettenes land

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Om Solsønnens frieri i jettenes land

    Solsønnens frieri i jettenes land er et dikt av Anders Fjellner. Her beskrives samene som barn av solens sønn og en jettekvinne. Diktet var en av inspirasjonskildene til det samiske flagget.