Ola Lia eller: Den norske løve

Ola Lia (1904) er en operette/folkekomedie av Vilhelm Dybwad og Olaf Krohn.

Ola Lia ble urfremført av Centralteatret i 1905. Les mer om urfremførelsen her.

KiLDER:

Gjesdahl, Paul: Centralteatrets historie. Gyldendal norsk forlag, Oslo 1964.

Schulerud, Mentz. (2009, 13. februar). Vilhelm Dybwad. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 5. desember 2014 fra https://nbl.snl.no/Vilhelm_Dybwad.

Informasjon

(Objekt ID 44778)
Objekttype Originalverk
Verktype Manus
Publiseringsdato 30. sep. 1904
Språk Norsk
Kategorier Operette, Komedie
Opphavspersoner
Vilhelm Dybwad – Forfatter
Olaf Krohn – Forfatter
Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler